Runt om i Sverige upplever människor att otryggheten har ökat under flera år. Det gäller naturligtvis också för oss som är hbtq-personer. Vi möter ofta den känslan av ökande otrygghet och en faktiskt ökad utsatthet. Trygghetsfrågorna står med rätta i fokus i årets valrörelse.

Moderaterna är partiet med den mest omfattande politiken för att återupprätta trygghet och lag och ordning. Det är också vi som med vår samlade politik och våra riktade förslag på hbtq-området tar tryggheten för hbtq-personer på största allvar. Vi har politiken för fler poliser, hårdare straff och krafttag mot gängkriminaliteten som påverkar vardagslivet för alla inklusive hbtq-personer i utsatta områden.

Vi tar också hatbrotten och kampen mot hedersförtryck och hedersvåld på största allvar. Vi vill se skärpta straff för hatbrott. Vi vill också stärka kunskapen om hatbrott inom hela rättsväsendet. Det ska inte vara skillnad på bemötande och stöd beroende på var man bor om man blir utsatt för hatbrott.

På samma sätt är vi mycket tydliga med att vi också ser att hedersvåld och hedersförtryck drabbar hbtq-personer – som ofta är en extra utsatt grupp. Vi vill se krafttag mot detta med en helt egen brottsrubricering, en ny kategori i lagen för att visa att det är allvar nu. Vi går till val på hårdare straff på området och på att kunna komma åt hela kretsen av gärningsmän som ligger bakom när hedersbrott begås. Vi satsar också på det förebyggande arbetet genom ett brett arbete för att bryta utanförskap och stå upp för våra värderingar och allas rätt att vara sig själva och leva sina egna liv oavsett vem man är och var man bor.