Tänk dig att behöva adoptera det barn som du och din partner har satt till världen. Tänk dig att inte kunna få lika mycket tid med barnet, för att staten inte ser dig som en riktig förälder och därför inte ger dig föräldraledighet. Tänk dig att något som är så självklart för dig, att din familj är tillräcklig som den är, möts av myndigheter som frågan ”men vem är pappan?” eller ”vem är mamman?” – när det inte finns någon.

Det skulle inte behöva vara såhär om vi hade haft en politik för alla olika sorters familjer, inte bara några få. Men trots det fagra talen om alla människors lika värde har vi en lång väg kvar innan regnbågsfamiljer behandlas som alla andra familjer. Lesbiska par som blir föräldrar genom insemination måste genomgå närståendeadoption för att den som inte fött barnet ska bli juridisk förälder. Det spelar ingen roll hur länge paret bott ihop eller om man är gifta med varandra. Det som för olikkönade par bara kräver en underskrift på ett papper kräver en tidskrävande utredning för samkönade par.

Föräldrabalken utgår fortfarande från att ett barn har en mamma och en pappa, trots att många barn föds in i och växer upp i familjer som ser helt annorlunda ut. Det präglar i sin tur hur både samhället och myndigheter ser på familjen, och hur olika familjekonstellationer värderas. En mamma och en pappa är fortfarande grunden även för föräldraförsäkringen, enligt vilken andra vuxna som tar exakt samma föräldraansvar, sätts på undantag.

Det här vill vi ändra på. För barnens och alla möjliga familjekonstellationers skull. Sverige ska ha en politik för alla familjer. Vi ska vara ett land i framkant när det gäller hbtq-personers rättigheter. De reformer som vi genomfört de senaste decennierna har skett tack vare att regnbågsfamiljer lyft sin verklighet och krävt förändring. Politiker har lyssnat men inte agerat tillräckligt snabbt. Vi tycker det är hög tid för förändring.

Därför vill Miljöpartiet:

  • Tredela föräldraförsäkringen, så att en del är fri för föräldrarna att dela med sig av till andra vuxna som tar föräldraansvar.
  • Gör föräldrabalken helt könsneutral, det får vara slut på lappande och lagande för att hbtq-personer ska få sin rättmätiga plats.
  • Ändra lagen så att familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar också kan erkännas juridiskt, så att barnen har rätt till alla sina föräldrar.
  • Skapa rättssäkerhet för barn som föds genom värdgraviditet i utlandet, så att familjerna inte riskerar hamna i juridisk knipa på grund av att lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder.
  • Inför könsneutral föräldrapresumtion, samma regler ska gälla för alla par. Lever man ihop ska man inte behöva adoptera sina egna barn.