Få reformer för hbtq-personers rättigheter är så efterlängtade som en moderniserad könstillhörighetslag. I höst är det äntligen dags. Före valet finns ett förslag på färdig lagstiftning. I Sverige infördes 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation. Lagstiftningen avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle kunna genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling, och till slut få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen.

Lagen har legat fast med ett viktigt undantag – steriliseringskravet är borttaget. Detta krav var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp som regeringen tar avstånd ifrån. Sedan den 1 maj kan de transpersoner som drabbats av detta krav att ansöka om ersättning från staten. Det gör inte de fruktansvärda ingreppen ogjorda, men regeringen vill slå fast att det var fel att kräva sterilisering.

Arbetet med en moderniserad lagstiftning har pågått en lång tid, redan 2007 kom ett första förslag på hur lagstiftningen skulle kunna förändras. Under tiden som arbetet pågått i Sverige har andra länder sprungit om oss. Sverige ska vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter. Det är hög tid för Sverige att följa efter.

Inom kort kommer regeringen besluta om en lagrådsremiss med en ny och modern könstillhörighetslagstiftning. Förslagen går ut på att den nuvarande könstillhörighetslagen ska avskaffas och ersättas av två nya lagar: en lag om ändring av könet i folkbokföringen, i passet – det så kallade juridiska könet, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen – det medicinska.

Vi skiljer på den juridiska och medicinska processen, och du ska inte längre behöva vara i kontakt med sjukvården för att ändra ditt juridiska kön. Ingen ska tvingas genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill. Ingen ska tvinga transpersoner att operera sig för att får vara den de är. Samtidigt ska alla som vill ha vård och behandling få det, köerna till den könsbekräftande vården måste kortas. Att byta juridiskt kön ska bli en enkel process.

Den nya lagstiftningen ska utgå från den enskildes självidentifikation och stärka transpersoners egenmakt i en många gånger livsavgörande process. Den stärker också ungas situation. Processen blir enklare för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp.

Vi är glada att Sverige äntligen kan få en modern könstillhörighetslagstiftning. Denna reform skulle aldrig kunnat bli av om det inte vore för modiga och starka transpersoner som krävt förändring. Men det kräver också att oavsett vilken regering som sitter vid makten efter valet så behöver en ny regering aktivt lägga lagförslaget på riksdagens bord. Det krävs också att en majoritet av riksdagens partier ställer sig bakom förslaget. Vårt löfte är att lagstiftningen ska moderniseras. För oss är det självklart att alla i Sverige ska kunna leva ett liv i frihet. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna motsätter sig alla reformer för hbtq-personers frihet. Är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna beredda att göra gemensam sak med oss?