Det är svårt att beskriva Pride som något annat än en folkfest. En stor del av Pride är till för att hylla allas lika värde – oavsett vem man är – och att fira hur långt Sverige kommit. Men en lika stor del – om inte större – är att berätta och påminna om hur mycket mer vi kan göra. Sverige har kommit långt, men vi har långt att gå – och bland det viktigaste vi kan göra är att erbjuda en trygg plats för hotade HBTQ-personer världen över.

I många länder så får HBTQ-personer utstå hot, våld, förföljelse och dödsstraff. Trygghet som HBTQ-person är ingen självklarhet – många behöver fly för att hitta en plats där de kan få leva som den de är, utan hot, våld och död.

Tidigare så kunde HBTQ-personer få asyl på grund av “synnerligen ömmande omständigheter” eller så kallade humanitära skäl. Dessa ömmande omständigheter skulle röra hälsotillstånd, anpassning till Sverige eller situationen i hemlandet – så som om man riskerar dödsstraff eller förföljelse. Men när regeringen införde de tillfälliga asyllagarna 2016 så tog de bort möjligheten att få asyl på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Och även när det fanns så är det svårt att bevisa sin sexualitet för Migrationsverket.

Detta gör att HBTQ-personer som söker asyl i Sverige skickas tillbaka till länder där de mest troligast kommer dödas. Senast i april i år uppmärksammades Osas Godstime som Migrationsverket beslöt utvisa till Nigeria – för trots att Osas har en pojkvän i Sverige så trodde inte Migrationsdomstolen honom. Inte nog med att Osas skulle behöva lämna sina vänner, sin pojkvän och det liv han byggt upp i Sverige – han skulle behöva återvända till ett land där samkönade relationer är olagligt och han troligtvis skulle stenas till döds som straff.

Att HBTQ-personer skickas tillbaka till länder där inget annat än våld, hot och död väntar dem är helt oacceptabelt. Vi måste återinföra asyl på grund av synnerligen ömmande omständigheter och ge människor större tilltro när det kommer om vittnen om deras sexualitet. Vi kan inte kräva vad som helst från människor som söker asyl – vi måste till stor mån lita på människors vittnen och historier.

Sverige är ett tryggt land för HBTQ-personer. De som lever i Sverige har alla rätt att leva som den de är. Vi måste ta vårt internationella ansvar och erbjuda en fristad till dem som nekas den rätten.