Genom enkätsvar har RFSL gått igenom riksdagskandidaternas hbtq-politik. Bland annat har politikerna fått ta ställning till om man ska införa ett tredje juridiskt kön och om informationsplikten i smittskyddslagen gällande hiv ska tas bort. På frågorna har de kunnat svara ”ja”, ”nej” eller har ”inte tagit ställning”.

Feministiskt initiativs svar stämmer till 91,2 procent överens med RFSL:s åsikter. Sverigedemokraterna ligger längst ifrån och överensstämmer bara till 19,2 procent. Totalt har 645 riksdagskandidater fått svara på tolv hbtq-frågor och närmare hälften har svarat.

I rapporten har RFSL även gått igenom hur riksdagspartierna röstat i hbtq-frågor. Mellan 2010 och 2014 hamnade Miljöpartiet högst upp och Sverigedemokraterna längst ner. Mellan 2014 och 2018 hamnade Liberalerna högst upp medan Sverigedemokraterna fortsatt har sista plats. 

Parti 2018 (2014)

1. Fi 91,2 procent (87,6 procent)

2. MP 88,6 procent (89,1 procent)

3. V 83,1 procent (87,0 procent)

4. L 73,5 procent (70,9 procent)

5. C 60,7 procent (63,7 procent)

6. S 60,3 procent (64,4 procent)

7. M 49,1 procent (53 procent)

8. KD 26,3 procent (23,6 procent)

9. SD 19,2 procent (17,5 procent)

Läs hela RFSL:s valrapport här!