Centerpartiet och Miljöpartiet skriver varsin replik till Fi Stockholm i QX opinion med anledning av vårt vallöfte att öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersvåld, där vi vet att pojkar som identifierar sig som hbtq är särskilt utsatta. Centerpartiet påstår att vi inte genomfört något för hbtq-personer under tiden vi har styrt staden och hävdar sedan att vallöften är meningslösa. Miljöpartiet å sin sida driver tesen att det är onödigt att göra partipolitik av stöd och hjälp till hbtq-personer. Det kunde inte bli mer fel. Centerpartiets anklagelse går lätt att syna i med de konkreta satsningar vi genomfört under mandatperioden, som de har lovat att ta bort om de själv får makten. Ett råd för mänskliga rättigheter med hbtq-experter som granskar alla viktiga beslut i staden kallar Centerpartiet för onödig byråkrati. En förebyggande satsning mot hedersförtryck genom utbildning av föräldrar likaså. Att vilja något inför valet är också onödigt enligt Centerpartiet.

Miljöpartiet verkar inte tycka att partipolitik spelar särskilt stor roll just när det kommer till hbtq-personers rättigheter. Den inställningen till politik menar vi är både farlig och naiv. Vilka som är med och styr en stad gör stor skillnad för att de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska få den hjälp som de behöver. Politik handlar till syvende och sist om prioriteringar. Partier såsom Centerpartiet prioriterar skattesänkningar framför satsningar på en stad fri från våld och diskriminering.

Vi kommer aldrig låta hbtq-personers rättigheter stanna vid fina ord. Det var först när Feministisk initiativ kom in i maktens rum som Stockholm fick tydliga ekonomiska satsningar för att skydda våldsutsatta, startade mötesplatser för hbtq-ungdomar på fritidsgårdar över hela Stockholm och införde normkritik både i förskolan och skolan. Stockholm har dessutom under den här mandatperioden antagit ett stadsövergripande hbtq-program som ställer krav på stadens samtliga bolag och förvaltningar att aktivt jobba med icke diskriminering mot hbtq-personer. Detta arbete stärker hbtq-personers rättigheter, såväl om en är anställd eller medborgare. Det var också under ett rödgrönsrosa styre som socialtjänsten äntligen fick mer resurser och bättre arbetsvillkor. Något som är en förutsättning för att hotade hbtq-personer ska kunna få hjälp både akut och långsiktigt. Det är politiska prioriteringar. Prioriteringar som inte gjordes före maktskiftet 2014.

Vi tror att det är farligt att avpolitisera så viktiga frågor som hbtq-personers rättigheter. Framförallt nu i en tid som denna när hbtq-organisationer och -personer blir angripna av nazister och rasister. Hbtq-frågor som krävt många års politisk kamp. Här har vissa partier gått före andra och tillsammans med modiga företrädare för hbtq-rörelsen drivit en kamp som fortfarande är allt annat än självklar.

Om varken vallöften eller partipolitik enligt Centern och Miljöpartiet spelar någon roll, hur ska då väljare veta vem som driver den mest hbtq-inriktade politiken? Med Feministiskt initiativ i Stockholm blir inte hbtq-personers rättigheter en sidofråga, utan en huvudfråga.