QX rapporterade i dagarna om Patrick, en ung homosexuell asylsökande från Uganda som är på väg att utvisas från Sverige. Anledningen är att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ansett att han inte kan bevisa att han är gay. Patrick lyckades fly Uganda genom att ta plats i ett fotbollslag som skulle delta i Gothia Cup. Hans pojkvän hade då blivit mördad och Patrick själv blivit uthängd i den homofobt ökända tidningen Red Pepper. Vi kan läsa att han blev efterlyst av polis som en “känd röv-borrare” som lurat ungdomar till “onaturliga sexualbrott”. Trots detta har Patrick nu nekats asyl och ska utvisas. Detta är långt ifrån en enskild händelse – Patricks historia påminner oss om hur alltför många hbtq-personer behandlas av svenska myndigheter. 

Sverige ska inte tvinga tillbaka hbtq-personer in i garderoben. Migrationsverket beviljar idag asyl om den sexuella läggningen manifesteras i tillräcklig utsträckning för att förföljelse ska anses föreligga. Har personen varit kvar i garderoben i hemlandet – till exempel på grund av förtryckande sociala och rättsliga normer – menar svenska myndigheter att hen ska åka tillbaka och fortsätta dölja sin sexualitet. I andra fall har man krävt att den asylsökande ska redogöra “i detalj för sina känslor för den inre process” som hen genomgått gällande sin identitet. Denna bedömning bortser ifrån utbildningsgrad eller hur ordrik den asylsökande råkar vara. Bedömningen bygger istället till stor del på stereotypa uppfattningar om hur en bög eller flata är och bör tänka.

Vi måste i alla fall kunna kräva att Migrationsverket följer sina egna rutiner. Så kallad “tillskriven sexualitet” är också en grund för asyl. Det innebär att även om Patrick inte skulle vara gay, tror hans omgivning i Uganda att han är det. Uthängningar i den nationella tidningen “Red Pepper” har vid åtskilliga tillfällen lett till förföljelse och lynchningar. Dessvärre visar Migrationsverkets egna utvärderingar att handläggare systematiskt inte undersöker denna möjlighet. Samma kartläggning visar att den ursprungliga trovärdighetsbedömningen blir felaktig i mellan 15 och 20 procent av alla fall. Denna osäkerhet är fullständigt oacceptabel i en rättsstat. Vi måste ha handläggare och tolkar med hbtq-kompetens som kan pröva sexualitet och könsidentitet som asylgrund på ett värdigt och rättssäkert sätt. Därtill vill Liberalerna se andra möjligheter för hbtq-personer att få stanna i Sverige.

Återinför humanitära undantag som en säkerhetsventil för hbtq-flyktingar. Den tillfälliga lagen, som regeringen införde i november 2015, begränsar möjligheterna för asylsökande som inte gjort sin sexualitet trovärdig. Vi vill återinföra bestämmelsen om särskilt och synnerligen ömmande skäl i utlänningslagen. Det är en nödvändig säkerhetsventil för marginaliserade grupper, såsom personer med funktionshinder, förtryckta religiösa minoriteter, hedersutsatta flickor och pojkar och hbtq-personer. Liberalerna vill förlänga den tillfälliga lagen tills en ny långsiktig hållbar asyllagstiftning är på plats. Men när den arbetas fram måste vi se till att den ger goda förutsättningar för en rättssäker asylprövning – även för oss hbtq-personer.