Förslaget till en ny ungersk konstitution innehåller formuleringar om fostrets rätt till ”skydd vid befruktningsögonblicket”, formuleringar om kristendomen liksom att man skriver in att äktenskap endast är en förening mellan man och kvinna. Konstitutionen utelämnar även att nämna sexuell läggning som konstitutionellt skyddsvärd diskrimineringsgrund.
I måndags antogs den av parlamentet och fick kritik, bland annat av Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson (fp).
Den ungerska hbt-rörelsen hoppas nu att landets president, Pál Schmitt skall stoppa den genom att inte skriva på.
” Vi uppmanar Pál Schmidt att inte signera och göra konstitutionen till lag och därigenom skapa en ny möjlighet för parlamentet att anta en i verkligheten modern, Europeisk konstitution, som skyddar samkönade familjer och uttryckligen inkluderar förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning istället för denna politiska pamflett motiverad av homofobiska fördomar”, skriver rörelsens via sin presskontakt Sandor Steigler.