Håll ut, håll ihop och tvätta händerna. Det är naturligt att de flesta nyheterna handlar om corona och hur vi bäst klara oss igenom detta. Vi blir överrösta med råd om hur vi ska agera och många vill hjälpa till med tips de hör talas om, men det innefattar även inaktuella och falska nyheter om viruset.

Just nu sprids rykten om att för att undvika coronaviruset borde män som har sex med män undvika sex, även om de lever i långvariga relationer. Bland annat släppte tidningen QX en artikel om detta.

Det finns ingen evidens för att män som har sex med män skulle löpa större risk att smittas av coronaviruset än andra personer. Att då gå ut med särskilda rekommendationer riktade till män som har sex med män kan leda till flera problem.

För det första spär det på fördomar om att sexuellt riskbeteende skulle vara kopplat till sexuell läggning. Detta är något vi i vanliga fall arbetar emot, bland annat gällande att vi vill ändra Socialstyrelsens regler som idag säger att en man som har haft sex med en annan man det senaste året inte får ge blod. Att spekulera om smittspridningen för corona riskerar i detta fall att skapa mer stigma kopplat till HBTQ+personer och direkt motverka det pågående arbetet för ökad jämlikhet.

Det kan vara svårt att orientera sig i frågan i dagens informationslandskap, speciellt då länder har satt upp olika nationella regler och begränsningar för att hindra spridningen av corona. När då också falsk information sprids riskerar det att skapa en misstro till myndigheter, vilket i sin tur kan leda till att personer inte lyssnar till nationella rekommendationer. I kristider är det oerhört viktigt att vi lyssnar på professionen för att sakta ner spridningen av viruset. I dessa tider är det bästa tips vi kan ge varandra att hålla oss uppdaterade om information från svenska myndigheter.

Därför är det extra viktigt att påminna varandra om att tvätta händerna, hålla ut och hålla ihop. Gör det för din egen hälsa och gör det i solidaritet med dina medmänniskor. Vi kommer klara detta och vi kommer göra det tillsammans.