I samband med att Ungern införde strängare covid-regler, bland annat utegångsförbud efter kl 20, så lade parlamentet i Ungern fram förslag som också är ett hot mot transpersoner och andra hbtq-personer.

Tidigare i år röstade Ungerns regering, med Viktor Orbán i spetsen, igenom att göra det förbjudet att ändra sitt juridiska kön i sina id-handlingar. Numera kommer man registreras som det kön man tilldelades vid födsel. Det i sig var förödande för transpersoner, men nu vill parlamentet skriva in samma förbud i konstitutionen.

Planen är också att förbjuda hbtq-utbildning i skolor, då regeringen menar att skolor endast ska ”erbjuda utbildning som stämmer överens med värderingarna i Ungerns konstitutionella identitet och den kristna kulturen”.

Även samkönade adoptioner skulle förbjudas.

Röstades igenom idag

Idag röstade det så kallade Justice Committee igenom att lägga fram förslaget till parlamentet, som sedan ska ta beslut om det ska föras vidare till kommissionen för den ungerska konstitutionen. I den kommissionen sitter Ákos Kozma, professor på Pázmány Catholic University, som är en lojal förespråkare för den ultrakonservativa regeringen. Skulle det komma dit, är det högst troligt att förslaget blir verklighet.
Röstning om förslaget i parlamentet väntas tas om tre veckor.

– Det ledande partiet i Ungern använder uppmärksamheten kring covid-19 för att göra ändringar i konstitutionen. Under Ungerns första lockdown införde parlamentet artikel 33, som förbjöd ändringen av juridiskt kön. Nu vill man ta det steget längre och införa det i konstitutionen, säger Remy Bonny, hbtq-aktivist från Belgien som jobbar med hbtq-politiska frågor inom EU.

”Människor föds som man eller kvinna”

Förslaget använder sig av flera olika argumentationer. Bland annat är det retorik som Orbán tidigare använt, där han kritiserar västvärlden för att luckra upp skillnaden mellan män och kvinnor. Det står att det är ett hot mot barnets rätt till en frisk utveckling, som ska baseras på den Ungerska konstitutionen.
I förslaget står det också att möjligheten att ändra kön, innebär en risk för barnen.

”Födsel är ingen gåva som kan ändras: människor föds som man eller kvinna. Mänsklig värdighet är rätten att låta varje barn identifiera sig själv, inom ramarna för det kön som denne föddes som.”