Staden Nagykáta har röstat igenom ett förslag som liknar de som redan gjort en tredjedel av Polen ”hbtq-fritt”. Staden ligger strax öster om Budapest och har ca 12 000 invånare. I Ungern har hbtq-personer och deras rättigheter sedan en lång tid tillbaka allt mer inskränkts och flera vittnar om en utbredd utsatthet.

”Att vara hbtq är ett ideologiskt val och man väljer sin sexuella orientering”, ska den lokala politikern Ákos Szabó ha sagt i ett uttalande efter beslutet. Rémy Bonny, som är politiskt aktivist med specialisering på hbtq-frågor i Östeuropa, har själv twittrat att ”det är dags att EU-vaknar nu”.

Målet med dessa zoner är att stoppa spridningen av ”hbtq-propaganda” och förslaget kommer efter ytterligare homofobiska attacker som svar till en nyligen publicerad barnbok. I A fairytale island for everyone, som boken heter, finns historier som bland annat inkluderar hbtq-personer, funktionsvarierade och romer.
Detta eldade på presidenten Victor Orbán och han högerkonservativa kompanjoner som menade att ”hbtq-rörelsen ska lämna våra barn ifred”.

Sker i kölvattnet av en ny hbtq-strategi

Anmärkningsvärt är att detta sker en vecka efter att EU-kommissionen presenterat sin första hbtq-strategi som samtliga medlemsländer måste förhålla sig till. Under fem år ska strategin tillämpas och följas upp.