Förra lördagen började RFSL:s kongress där en ny förbundsstyrelse ska väljas. Jorge Maria Londoño var namnet de ursprungligen la fram att kandidera mot nuvarande ordföranden Deidre Palacios. Men i fredags meddelade Londoño hastigt att den hoppade av. Under kongress-veckan fortsatte dramatiken när tidigare RFSL-styrelseledamöter riktade stark kritik mot Deidre Palacios och efterlyste att en ny ordförandekandidat skulle kliva fram.

Igår kom valberedningens nya förslag till förbundsordförande. De rekommenderar nu Trifa Shakely att leda organisationen framåt. QX har varit i kontakt med Shakely för en intervju vilket hon har avböjt tills kongressen har sagt sitt, men skriver i ett sms att hon känner sig hedrad och stolt över att ha blivit föreslagen.

Till QX skriver valberedningen om varför de nu rekommenderar Shakely som förbundsordförande.

”Det blev klart för oss i valberedningen ganska tidigt i vårt arbete att RFSL, som de senaste åren har vuxit på många sätt, är i en utvecklingsfas som skapar nya behov för rörelsen. De behov som finns och uppstår i olika delar av organisationen behöver besvaras med ett helhetsperspektiv. Detta i balans mellan aktivismen, som bär frågorna i hjärtat och tar dem upp på agendan, och strategisk styrning, som leder arbetet mot samhällsförändring genom strukturerad planering, omvärldsanalys och samverkan. Valutskottet ser att Trifa Shakelys erfarenheter och kompetenser gör henne till en trygg ledare som kommer leda RFSL mot nya höjder tillsammans med en mycket kompetent styrelse som representerar olika delar av rörelsen samt bibehåller balansen mellan gräsrotsaktivism och strategisk styrning.”

Shakely är utbildad jurist och socionom och i hennes presentation framgår att hon är ett välbekant namn inom den feministiska antirasistiska rörelsen. Hon har bland annat tidigare arbetat på Röda korsets center för krigs- och tortyroffer samt som verksamhetsutvecklare gällande frågor om våld i nära relationer på Göteborgs kommun.

Styrelsevalet äger rum på RFSL:s digitala kongress imorgon lördag.