Texten skrevs innan Nyamko Sabuni avgick den 8 april.

Det är en engagerad partiledare för Liberalerna som tar emot QX på kansliet vid Storkyrkobrinken i Stockholm. Utan att ha fått frågan börjar Nyamko Sabuni argumentera för ett svenskt medlemskap i Nato. Solen lyser in genom fönstret och vilar varmt på bokhyllan bakom partiledaren, där boken ”Sverige i Nato” av Sten Tolgfors synligt står uppställd.

Dagen innan vi träffas har partiledarna varit på ett extrainkallat möte hos Magdalena Andersson. Enligt Sabuni blev det spänt mellan henne och statsministern gällande Natofrågan.

– Det är en jätteviktig fråga för mitt parti och särskilt idag, med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Jag önskar att vi hade hanterat frågan som man gör i Finland, alltså att tydligt och öppet visa sin självständighet, menar Sabuni och syftar på Finlands överväganden att ansluta sig till försvarsalliansen trots Rysslands hot.

Kort efter QX:s möte med Liberalerna meddelade dock Finlands Försvarsminister Antti Kaikkonen att det inte är rätt läge för landet att gå med.

För Nyamko Sabuni är det ”väldigt olyckligt” att Magdalena Andersson inte vill ansluta sig till Nato just nu.

– Magdalena ger nu vetot till Putin. Hon vill ”hålla låg profil och vara försiktig”, för om vi gör någonting kommer ”Putin bli upprörd och det riskerar att destabilisera Europas säkerhet”. Jag tror tvärtom att det bästa sättet att möta en sådan som Putin är med kraft, argumenterar partiledaren och slår ihop händerna framför sig.

Samtidigt finns det ju experter som menar att Sverige skulle bli extra utsatta under ansökningstiden och Putin hotar ju med kärnvapen.

– Ja, det finns alltid en risk när ett medlemskap kräver en process, men jag är övertygad om att det är just därför som Finlands president, Sauli Niinistö, var i Washington för att prata med president Biden. Och det verkar ju som att USA, därmed Nato, är beredda att ge garantier om att hjälpa även under en ansökansprocess. Jag tror att Putin behöver höra det.

Men ett medlemskap gör oss väl beroende av USA? Vad innebär det för Sverige om det skulle komma en till Trump?

– Nato är ingen anfallsallians, utan en försvarsallians. Ett Nato-land som anfaller ett annat land får ju inte hjälp av Nato att fortsätta anfalla. Tycker man att det är en framgång det som händer i Ukraina? Att EU inte kan hjälpa eftersom de inte är medlemmar, att Nato inte kan hjälpa av samma anledning och att FN inte kan göra något för där blockerar Ryssland? Känns det bra att Ukraina är ensamma i detta krig, ett land som bär upp hela Europas sätt att leva och se på världen? Jag tycker inte det.

Det bränner till i blicken på partiledaren, som i nästa andetag riktar sig direkt till Sveriges statsminister.

– De du förlitar dig på ska försvara Sverige, Magdalena Andersson, de är medlemmar i Nato. Vad är det som säger att Nato kommer göra undantag och försvara oss utan medlemskap? I Sverige är det bara regeringen som har fullständig överblick över säkerhetsläget, vi i opposition får förlita oss på informationen de ger. Det vore viktigt, menar jag, att vi sätter oss tillsammans, får fullständig information och diskuterar hur vi ska göra framåt.

I Ukraina är homofobin utbredd, hbtq-personer arresteras utan anledning och utsätts för våld. Efter Rysslands invasion befinner sig därför hbtq-gruppen i ett extra utsatt läge. QX har tidigare rapporterat om transkvinnan Zi Faámelu, som tvingas barrikadera sig i sin lägenhet i Kiev. Hon kan inte fly eftersom det står ”man” i passet och män, mellan 18 – 60 år, förväntas stanna i landet och strida. Faámelu vågar inte söka sig till ett skyddsrum, då hon är rädd för att människorna där ska göra henne illa. Nyamko Sabuni menar att det är begränsat vad Sverige kan göra i dagsläget.

– Vi är inte där och kan inte skicka någon dit, så vi får förlita oss på att de hjälper sig själva, men vi kan skicka pengar till organisationer som hjälper och stödjer hbtq-personer. Vi kan göra ännu mer när hbtq-personer faktiskt tar sig till oss och andra EU-länder.

Nyamko Sabuni i valintervju med Aleksa Lundberg imars 2022

Enligt RFSL får hbtq-organisationer i Ukraina inte stöd från den ukrainska staten, men nås av medel från Sverige genom Sida och andra aktörer. Det stödet räcker dock inte alltid till och det är inte lätt för hbtq-personer att ta del av generellt humanitärt stöd, på grund av rädsla för att bli utsatt för våld. Nyamko Sabuni ser gärna att Sverige stöttar hbtq-rörelsen i Ukraina mer, både politiskt och ekonomiskt.

– Liberalerna vill att Sverige ökar sitt demokratistöd för jämställdhet och hbtq-rättigheter internationellt, och det inkluderar länder som Ukraina. När det gäller det humanitära stödet till människor som flyr måste vi vara glasklara med att hjälpen ska komma alla till del. Oron hos hbtq-personer måste tas på största allvar, och det har ju också förekommit rent rasistiskt bemötande vid flyktingstationer. Hbtq-personer och hbtq-familjer måste respekteras på exakt lika villkor. Det här är något som Sverige som biståndsgivare måste bevaka, så att hjälpen når fram till alla.

På grund av den speciella situationen för hbtq-personer i Ukraina vill RFSL att svenska politiker säkerställer att gruppen sätts i säkerhet, till exempel genom säkra resor från kringliggande länder direkt till Sverige. Nyamko Sabuni ser gärna att Sverige uttrycker en vilja att erbjuda hbtq-personer en fristad, men tror inte på statliga åtgärder utöver den fördelning av flyktingar som sker inom EU.

– Jag tycker att Sverige, statsministern och vi partiledare kan uttrycka önskemål om att ta emot hbtq-personer specifikt, då vi förstår att gruppen kan få det svårt i länder som Polen och Ungern. Även om hela EU delar ansvar, så finns det grupper som får det svårare i vissa länder, och de grupperna är välkomna till Sverige. Men jag är inte säker på att vi från statens sida kan organisera bussresor, utan det handlar om att uttrycka intentionen när vår kvot ska fördelas.

Det är snart exakt ett år sedan som Liberalerna beslutade att säga ”ja” till samarbete med Sverigedemokraterna, för att kunna ingå i ett borgerligt regeringsalternativ efter valet. Beslutet har upprört partimedlemmar och skapat en rädsla bland grupper som känner sig hotade av SD. Nyamko Sabuni har förståelse för att det kan kännas olustigt, medger hon för QX.

– Men vi söker inte samarbete med SD, vi skulle önska att deras stöd inte behövdes. Vi ska ägna oss åt att lösa samhällsproblem och inte bara åt att isolera ytterkanter, vilket ju har lett till att SD vuxit till tredje största parti i vårt land. Det är den stora sorgen. Jag vill lösa samhällsproblem med en liberal borgerlig regering, även om den måste ta stöd av SD. 

Men för många hbtq-personer är ju SD ett samhällsproblem, de ligger bakom beslut om att inte hissa regnbågsflaggan på kommunhus och de motarbetar hbtq-reformer regionalt. Vill Liberalerna verkligen dela säng med ett sådant parti?

– Vi kommer att dela säng med Kristdemokraterna och Moderaterna. Jag hade gärna delat säng med Centerpartiet också, men de vill inte det just nu. Jag kan garantera att till varje sådant enskilt beslut du nämner, på regional nivå, så har Liberalerna varit den största motståndaren. Det kommer vi fortsätta vara även i riksdagen och tänker inte bidra till en politik som inskränker hbtq-personers frihet.

 Men ni är å andra sidan ett litet parti, du är inte rädd för att bli överkörd?

– Jag skulle säga att på andra sidan har ett annat litet parti, Miljöpartiet, gjort en massa saker som jag tycker är oerhört trist för vårt samhälle. Så storleken spelar till sist ingen roll, frågan är vilka mandat som är behövliga. Jag är övertygad om att våra mandat kommer vara avgörande för en borgerlig regering och jag har inga problem om SD, i så fall, vill stödja Socialdemokraterna i stället när Liberalerna kräver hbtq-personers rätt. Gör det!

Enligt opinionsundersökningar ligger Liberalerna på 2,1 procent vilket innebär att partiet behöver nästan lika många stödröster ytterligare för att klara riksdagsspärren. Nyamko Sabuni tar de historiskt låga siffrorna med ro och är övertygad om att partiet kommer in i riksdagen efter valet.

– Det är ju inte första gången mitt parti ligger under isen inför ett val. Vi har gjort ett tydligt vägval där vi säger till liberala väljare att om man vill ha maktskifte, så är vi det enda liberala partiet man kan rösta på, påstår Sabuni och ger en känga till Annie Lööf, som inte vill bilda en borgerlig koalition med stöd av Sverigedemokraterna. 

Du har ju fått stark intern kritik för vägvalet att ta stöd av SD, men också för flera uttalanden i media, till exempel om att Januariavtalet kom till för att skada Socialdemokraterna. Hur stark är din ställning i partiet?

– Jag tror jag är den enda partiledaren som får den frågan. Alla partiledare möter ju någon form av kritik internt, det är inte konstigt. Det här debaclet som skedde i Vänsterpartiet om att skicka vapen eller inte till Ukraina, föreställ dig om det hade hänt i mitt parti, då hade det inte passerat obemärkt. Vi är ett liberalt parti, de största motståndarna till ett nationalkonservativt parti som inte tror på mångfald…

…som ni ändå kan tänka er att söka stöd av i riksdagen.

– Ja, ja, ja och många tar ju stöd av SD redan idag, men precis, vi gör det vägvalet. Då vore det konstigt om vi inte hade en debatt om detta. För mig har det varit nyttigt och viktigt. Men nu har vi landat, med stor majoritet, i att den här vägen är bäst för ett maktskifte.

Tiden springer ifrån och Nyamko Sabuni behöver kila vidare till ett annat möte. Solen har förflyttat sig från boken ”Nato i Sverige” till att lysa upp golv planket. Innan partiledaren lämnar det vårsols-upplysta kontoret hinner QX ställa en sista fråga, om hur Sabuni tycker att Magdalena Andersson klarar sin roll under rådande läge.

– Med tanke på hur hon är i sina åsikter så sköter hon sig väldigt bra, svarar partiledaren lite syrligt och börjar gå mot hissen i korridoren utanför.