Regnet duggar över äventyrsparken High Chaparral, i småländska Gnosjöregionen, när statsminister Magdalena Andersson hälsar på. Bland kulisser föreställandes salooner och bankkontor får glada besökare säga några ord till regeringschefen, innan hon kilar vidare för att göra ett dansnummer på en av scenerna. Tillsammans med ”Bröderna Dalton” och ”Lucky Luke” får hon lära sig linedance till tonerna av Dolly Partons ”9 to 5”.

Efteråt samlas en skara journalister och socialdemokrater runt statsministern på parkeringen utanför, för att borda den röda bussen med budskapet ”Vårt Sverige kan bättre”. Färden går till Huskvarna, där Magdalena Andersson ska delta i kvällens dörrknackning. Bland medierna på bussen finns QX, för att göra den avslutande partiledarintervjun innan valet.

Statsminister Magdalena Andersson på QX Gaygala 2022

Du var med på QX-galan i april, vad tyckte du om den?
– Fantastisk, det var jätteroligt och en helt otrolig stämning, svarar statsministern och tar en näve nötter för att fylla på energin. Det var världens bästa publik måste jag säga!
Magdalena Andersson är Sveriges första kvinnliga statsminister och har gett Sverige sin första transsexuella minister i regering: skolministern Lina Axelsson Kihlblom.
Är det något du reflekterat över, att du krossat fler än ett glastak?
– Jag frågade Lina för att hon är den som jag bedömde bäst lämpad för uppdraget. Men det är klart ett extra plus i kanten att vi har den första transpersonen i en svensk regering. Hon är bra på många sätt, en tuffing.

Propositionen om en ny könstillhörighetslag skulle ha presenterats under mandatperioden, men lyser ännu med sin frånvaro.
Enligt Magdalena Andersson handlar det om att flera remissinstanser har synpunkter som drar ut på processen.
– Det kommer väldigt många remissvar på utredningen, så vi jobbar för fullt på Regeringskansliet, men har inte hunnit bli färdiga ännu.
Är det något som gör att ni tvekar?
– Nej, det är inte min bild, utan vi behöver omhänderta de synpunkter som är relevanta.

Jag tänker på det som har framkommit om ånger och att vissa fått vårdskador. Alla inom communityt är ju inte heller överens om de här frågorna.
– Ja, det här är ju svårt på riktigt. Jag förstår att det blir väldigt svåra avvägningar för läkarna. Personer med könsdysfori är överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa, risk för självmord, självskadebeteende och i andra vågskålen ligger ett omfattande ingrepp. Jag tycker inte att debatten tillräckligt har speglat att det handlar om svåra avvägningar, speciellt när det kommer till unga personer. Det är otroligt viktigt att den här vården är evidensbaserad, tillgänglig i hela landet och att den är personcentrerad.

Nyligen röstade riksdagen igenom att två kvinnor ska erkännas som föräldrar till ett barn, utan krav på adoption för kvinnan som inte fött barnet. Däremot ville regeringen inte släppa igenom förslaget om stärkta rättigheter för surrogatbarnen. Idag tvingas de som fått barn genom surrogatarrangemang i utlandet att genomgå långa byråkratiska processer när de kommer till Sverige och under utredningstiden är barnet inte svensk medborgare, därmed försatt i en utsatt situation.
– Det här är också en svår fråga. Jag kan på djupet förstå längtan efter barn, men det finns alltid en risk för underliggande påtryckningar med surrogat, eller att ekonomiska transaktioner förekommer.
Men det här handlar ju om att stärka rättigheterna för barn som redan finns.
– Jo, men risken finns ändå där att flera skulle hamna i en situation med påtryckningar eller ekonomiska transaktioner. I den avvägningen så har vi gjort den här bedömningen. Resonemanget är att det blir ett sätt att legitimera surrogatmödraskapet.
Men det blir väl barnet som får sina rättigheter fråntagna och inte föräldrarna då?
– Det är en bra poäng, säger Magdalena Andersson efter en stunds tystnad och en till näve jordnötter. Vi tar vidare det till de som jobbar med frågan.

Att Sverige har slutit ett utlämningsavtal med Turkiet oroar många kurder i Sverige. QX har tidigare skrivit om ”Matteus”, en homosexuell kurdisk man från Turkiet som anses vara ett hot mot rikets säkerhet. Grunden till beslutet har han inte fått ta del av, ändå ska han utvisas till Istanbul trots mordhot från familjen och att hbtq-personer i Turkiet riskerar att utsättas för omvandlingsterapi och våld. När Andersson får frågan om utvisningsbeslutet strider mot mänskliga rättigheter skärper hon tonen, från avslappnad till att bli statsmannamässig.
– Vi har inte på något sätt ändrat svensk lagstiftning i den överenskommelse vi har med Turkiet. Är man svensk medborgare utlämnas man aldrig och vi kommer fortsätta följa svensk lag och den internationella rätten. Migrationsverket har också fått i uppdrag att integrera hbtqi-frågor i sitt arbete.

Statsministern kan inte kommentera enskilda fall och därmed inte heller hur det kommer sig att ”Matteus” får ett besöksförbud i Sverige, på tio år, om utvisningen verkställs.
Men vad tänker du om att hbtq-personer kan utvisas till ett land där homofobin är utbredd och där familjen hotar en till livet? Är inte det ett problem?
– Det är svårt för mig att uttala mig om ett enskilt land, men däremot är vi tydliga i styrningen mot Migrationsverket, att man ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning. Det står i myndighetens instruktion sedan december förra året.
Det finns de som misstänker att SÄPO har färgats i sina åsikter om vem som är terrorist av turkiska säkerhetstjänsten MIT. Är du orolig för det?
– Jag utgår från att den svenska Säkerhetspolisen gör sina egna bedömningar. De jobbar med många säkerhetstjänster i olika länder och jag är säker på att de kan tänka själva.

Då går vi vidare till omvändelseterapi…
– Det är ju helt sjukt, utbrister statsministern innan jag hunnit ställa klart frågan. Ursäkta, det är 2022!
Har ni förslag på att förbjuda omvändelseterapi?
– Ja, vi har lämnat ett tilläggsdirektiv till utredningen om hedersrelaterade brott. Man ska analysera och redogöra för straffansvar, vad som gäller idag och ta ställning till om man behöver skärpa det straffrättsliga skyddet.

Informationsplikten för HIV-bärare – ha kvar eller avskaffa?
– Vi ska göra en översyn av smittskyddslagen också. Riksdagen är överens om det, så det blir bra oavsett vad som händer efter valet. Om man tar sina mediciner regelbundet är man inte smittsam. Det är fantastiskt att man har fått fram mediciner på ett sådant sätt. Tänk när jag var ung, när det här kom precis.
Kommer du ihåg den tiden?
– Herregud, man visste ju inte hur farligt det var eller hur det smittade. Folk var hysteriska och det förstärktes av att det smittade mellan homosexuella män. Det var en annan tid. Under mitt vuxna liv har det tagits väldigt stora steg framåt, jag vet genom mina vänner. Att prata med Ungdomsmottagningen i slutet på 80-talet och berätta att man som tjej gillar tjejer, det var inte så att du fick det stöd som man ska. Jag hoppas verkligen att det fungerar bättre idag.

Idag behöver män som har sex med män leva i celibat i sex månader innan de kan ge blod, vilket är att jämföra med tre månader för andra grupper. QX tar Magdalena Andersson på pulsen och frågar om blodgivningsreglerna bör ändras
– Vi har bett Folkhälsomyndigheten sammanställa kunskapen om evidensbaserad riskbedömning. Resultatet från det kan Socialstyrelsen sedan ta vidare i sitt arbete med reglerna. Det skulle kunna leda till att fler personer, inklusive män som har sex med män, på ett säkert sätt kan lämna blod. Det känns ju lite förlegat att behöva vänta längre än andra kan man tycka.

Vad kan hbtq-personer förvänta sig om S åter får förtroendet att leda landet?
– Att de har en regering som alltid kommer stå upp för hbtq-personers rättigheter, som i årtionden har kämpat för… för att oavsett…
Det blir tyst i bussen. Andersson spärrar upp ögonen och ser ut som om hon famlar efter orden. Efter några sekunder blir det tydligt vad som händer, hon försöker hålla tillbaka tårarna som tränger fram.
– Ja, jag blir lite rörd, ursäktar sig statsministern och tar nya tag. Oavsett om man är kille eller tjej eller vem man är, man ska ha rätt att växa och utvecklas och leva ett bra liv och älska vem man vill.

Ebba Busch menade i senaste partiledarintervjun att det kommer hända mer för hbtq-rättigheter med KD i regering, än vad som hänt med S de senaste åtta åren. Vad svarar du på det?
Magdalena Andersson tittar ut genom bussfönstret och kan nu inte dölja skrattet som vill ut. Hon skakar på huvudet och svarar syrligt:
– Jag säger George Orwell, ”1984”, ”Krig är fred”.

Magdalena Andersson med Aleksa Lundberg.