I rapporten Lägst invandring i Europa listar Sverigedemokraterna 30 punkter där de vill ändra reglerna för asyl och invandring i Sverige. Punkt 2 på listan riktar sig till hbtq-asylsökande och konvertiter: ”Det måste bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl”

SD specificerar skapade asylskäl som att komma ut som gay eller konvertera.

”Sökande som annars skulle fått avslag anför istället att de konverterat eller blivit homosexuella. Dessa ärenden är mycket svåra att avgöra, och omgärdas av mycken kontrovers. Ofta räcker det att personer i hemlandet fått höra att sökanden exempelvis offentligt avsagt sig islam, eller ingått en homosexuell relation, för att skyddsskäl skall vara för handen” står det i rapporten.

Vidare skriver SD att möjligheten att vägra asyl till asylsökande som ”själva skapat asylskälen” måste införas i det svenska regelverk för att Sveriges asyllagstiftning ska ligga på den rättsliga miniminivå.

Enligt Jimmie Åkesson har Moderaterna och Kristdemokraterna redan accepterat den nya invandringslinjen vilket Moderaternas Ulf Kristersson bekräftar i en kommentar till Göteborgs-Posten.

–Vi och Sverigedemokraterna delar ambitionen att invandringen till Sverige ska ligga på EU:s miniminivå. På min sida är vi överens om att minska invandringen till Sverige. Till skillnad från Magdalena Anderssons sida som driver politik för att öka invandringen, säger Kristersson till GP.

RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely kallar förslaget både ”homofobiskt” och ”rasistiskt”.

– Hbtqi-personer som flyr undan förföljelse ska ha rätt till asyl i Sverige. SD verkar tro att hbtqi-flyktingar hittar på sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det är fördomsfullt och korkat, säger hon och fortsätter: 

– Vi i RFSL möter asylsökande inom vår verksamhet Newcomers och ger rådgivning till dem. Hbtqi-flyktingar har ingen gräddfil till uppehållstillstånd i Sverige. Tvärtom är bedömningarna av hbtqi-flyktingars skyddsskäl extremt hårda, vilket i praktiken gör att de ofta utvisas till förföljelser, tortyr och dödsstraff.

– Det passar såklart inte in i SD:s världsbild, men så ser verkligheten ut. Det här förslaget är uppenbart homofobiskt och rasistiskt. Vi hoppas att det inte genomförs.