Pinkwashing innebär att en organisation eller person profiterar på regnbågsflaggan utan att arbeta aktivt för hbtq+ personers rättigheter på något annat sätt. Ett vanligt sätt är genom att organisationer under Pride-veckan viftar med regnbågsflaggan men under resten av året inte gör särskilt mycket för hbtq+ personers rättigheter. Men det är inte bara företag som ägnar sig åt pinkwashing – det gör även ytterkantshögerns partier såsom Sverigedemokraterna. Deras form av pinkwashing är farlig för samhällsgemenskapen och spär på hatet mot minoriteter.

Ytterkantshögern använder medvetet pinkwashing som en metod för att legitimera sin rasistiska politik och spä på hatet mot muslimer. Sverigedemokraternas pinkwashing går ut på att utmåla muslimer som det stora hotet mot hbtq+ rättigheter och sedan föra en politik som syftar till att begränsa muslimers rätt att existera i Sverige. I akademin kallas fenomenet för homonationalism. Homonationalismen är utbredd i inte minst Europa.

Sverigedemokraternas pinkwashing fungerar också som en effektiv metod för att försöka dölja den konservativa politik som de själva bedriver och bedrivit genom historien. Vi vet att Sverigedemokraterna konsekvent har motarbetat hbtq+ personers rättighetskamp.

Gång på gång har Sverigedemokraternas röstat emot initiativ för att stärka hbtq+ rättigheter i både riksdagen, och i landets kommuner. Att Sverigedemokraternas refererar till sig själva som ett hbtq+ vänligt parti är inget annat än ett spel för gallerierna. I deras idealsamhälle är varken bögar eller muslimer önskade.

Det är inte rätt eller smart att jobba för en diskriminerad grupps mänskliga rättigheter genom att förtrycka, eller förstärka fördomar mot, en annan minoritet. Det leder inte till det öppna, jämlika samhället, där alla är lika mycket värda, som vi vill se.

Vi vet också att det är fel att som Sverigedemokraterna gör sätta ett olikhetstecken mellan att vara hbtq+ person och att vara troende muslim. Man kan såklart vara både och samtidigt.

Och sist, men inte minst, vet vi att det inte är synonymt att vara varken muslim och att vara homofob. Skiljelinjen går nämligen inte mellan olika religioner utan skiljelinjen går inom religionerna – mellan konservativa och progressiva. Det finns troende som är konservativa och det finns andra som är progressiva. Precis som det både finns konservativa och progressiva i Rinkeby återfinns samma uppdelning även på Östermalm, och i Sveriges riksdag för del delen. Konservatismen är såldes varken bunden till en religion, en kultur eller en grupp. Den sveper sig igenom samhällets alla skikt.

Vi är ledare för förbund som organiserar progressiva troende och hbtq+ personer. Det vi har gemensamt är att vi tror och kämpar för ett jämlikt, öppet och progressivt samhälle där alla människor är lika mycket värda. Där alla ska kunna leva i frihet. Vi vill inte se konservativa klassamhällen där partier gör skillnad på folk och folk.

Vi har sedan länge genomskådat Sverigedemokraternas homonationalism.

Vi som organiserar de grupper som ytterkantshögern utmålar som offer och förövare, vägrar användas som slagträn i Sverigedemokraternas pinkwashing. Låt oss vara tydliga, det är Sverigedemokraternas ideologi som är motpolen till allas lika värde. Inte muslimer eller invandrade såsom Sverigedemokraterna påstår.