Den obehagliga och diskriminerande effekten av förslaget för många av våra anställda gör att Google offentligt tar avstånd från Proposition 8”, sa medgrundaren Sergey Brin. ”Trots att vi respekterar bägge sidors starka ställningstaganden, så ser vi detta i grunden som en fråga om jämlikhet. Vi hoppas att väljarna i Kalifornien kommer att rösta nej – vi skal inte avskaffa någons grundläggande rättighet, oberoende av deras sexualitet, att gifta sig med den de älskar.
Brin sa vidare att ”Google vanligtvis inte tar ställning i frågor utanför vårt verksamhetsområde” men att detta är ett specialfall eftersom Proposition 8 drabbar så många av deras anställda.

Läs mer om könsneutrala äktenskapet i Kalifornien:

Brad Pitt skänker pengar till äktenskapskampanj Ellens mamma slåss för homoäktenskap Starkt stöd för könsneutrala äktenskap i Kalifornien Obama gratulerar nygifta kalifornier Äktenskapsfest i Kalifornien