Hiv är ett öde som ingen borde behöva uppleva. Det går att leva ett gott och långt liv med hiv – ett slags kronisk sjukdom – men vi måste göra allt för att hjälpa människor att undvika och skydda sig mot smitta. Det är en livslång dom, en permanent begränsning av friheten.

Förebyggandet av hiv och andra smittsamma, sexuellt överförbara, sjukdomar (STI) är en viktig hälsoinsats. Var och en av oss har ansvaret för vår egen hälsa och att agera ansvarsfullt också gentemot andra. Samhället i stort har dock också ett ansvar: att sprida kunskap och att möjliggöra förebyggande och smittspårning.

Därför är den rödgröna halvering av anslaget till hiv- och STI-prevention så allvarlig. Ännu allvarligare är att beskedet kom med så kort varsel, i höstas. Kommunerna, landstingen och civilsamhället fick i princip över en natt beskedet om kraftigt krympta resurser – när deras budgetar för 2017 redan var lagda.

Socialdemokraternas halvering av hiv-anslagen slår hårdast mot storstadsregionerna och allra hårdast mot Stockholm, där de flesta hiv-smittade finns, och där risken att smittas också är större än på andra håll. Regeringen besparing innebär att civilsamhället, föreningar och idéburna aktörer, får behålla sitt anslag, men deras samarbetspartner i kommuner och landsting blir i princip av med hela sitt statliga anslag. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tycker att de kan klara preventionsarbetet på egen hand, för egna resurser, och ursäktar sig med de välfärdspengar som regeringen tillskjuter. Välfärdspengar som, om vi räknar samman allt regeringen säger att de ska räcka till, har tagit slut långt tidigare.

Den abrupta besparingen på hiv-prevention är ett ansvarslöst agerande från den rödgröna regeringens sida. Landsting och kommuner fick med kort varsel försöka göra det bästa av situationen.

Vi liberaler vill ta ansvar för människors hälsa – genom att ge goda förutsättningar för människor att själva ta ansvar. I Stockholms läns landsting vill vi förbättra och modernisera arbetet, inte minst kommunikationen, kring hiv-prevention och sexuell hälsa. Vi behöver synas ännu mer där inte minst unga människor finns, fortsätta utveckla de digitala kanalerna ännu kraftfullare. Det innebär en översyn av vår egen organisations, Lafas, uppdrag. Nu måste den förändringen ske samtidigt som statens resurser bryskt har dragits undan.

I Stockholms läns landsting skjuter vi till 9 miljoner kronor av landstingets egna resurser för att klara omställningen. Vi är stolta över att vi har kunnat ta detta ansvar, i en hälso- och sjukvårdsbudget som redan hade planerats när regeringen så drastiskt förändrade förutsättningarna.

Frihet. Ansvar. Hälsa. Det är viktiga ledord åtminstone för oss liberaler.