Idag den 31 mars är det Transgender Day of Visibility, en dag för att positivt uppmärksamma transpersoner och öka medvetenheten om diskriminering mot transpersoner. Dagen initierades i USA av transaktivisten Rachel Crandall, som saknade en dag som fokuserade på att positivt uppmärksamma transpersoners liv, och har firats sedan 2009.

Vi som arbetar med den statliga utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner vill därför uppmärksamma dagen med att berätta lite om vårt arbete. Vi hoppas att så många som möjligt ska känna till att utredningen pågår, kontakta oss och berätta om sina erfarenheter. Vi jobbar just nu med att kartlägga och undersöka situationen för transpersoner i Sverige på en mängd olika områden, och har sedan möjlighet att lägga förslag om lagändringar på vissa områden, och föreslå andra typer av åtgärder för att förbättra situationen för transpersoner i Sverige. Den 31 oktober i år ska vi lämna in vår utredning till regeringen.

Vi kommer använda oss av bland annat enkätundersökningar och rapporter utförda av myndigheter, forskare och organisationer, utbegärda handlingar från till exempel Diskrimineringsombudsmannen och Socialstyrelsens rättsliga råd, och information som vi fått från enskilda transpersoner i vårt arbete. Naturligtvis har vi också direktkontakt med en stor mängd myndigheter och organisationer för att få deras perspektiv på situationen. Men vi vill veta mer.

Hittills har vi bland annat fått in många, många synpunkter på hur den könsbekräftande vården fungerar i Sverige. Människor berättar bland annat om långa väntetider, om läkare som inte tillämpar Socialstyrelsens kunskapsstöd som tagits fram för den könsbekräftande vården, om utredningar som helt plötsligt avbryts eller pausas, utan att den berörda personen informeras om varför, och om läkare inom primärvården som inte remitterar vidare till de specialiserade teamen.

Vi har också fått höra mycket om felaktig information, eller ingen information, som människor fått bland annat vad gäller vilka åtgärder som behöver vidtas efter det att ett byte av juridiskt kön genomförts. Fortfarande sprids bland annat missuppfattningen att föräldrar till personer som ändrat juridiskt kön måste adoptera sina egna barn för att kopplingen dem emellan ska behållas i Skatteverkets befolkningsregister. Det är också mycket tydligt att den administrativa bördan för personer som ändrat juridiskt kön är oerhört omfattande. En person vi träffade hade gjort en egen excelfil med information om alla kontakter som personen hittills behövt ha för att ändra informationen om sig själv hos myndigheter och privata aktörer som till exempel banker. Hittills innehöll listan 127 kontakter – och det var inte färdigt än. Den omfattande byråkratin och risk för problem kan innebära att människor avstår från att ändra juridiskt kön, trots att deras liv skulle förenklas på många områden om de skulle ha ett personnummer som stämmer med deras könsidentitet.

Vi vill jobba nära och med communityt för att få så mycket information, kunskap och förslag som möjligt. Förutom att vi träffat och håller kontakt med de olika organisationer och nätverk som jobbar med transpersoners rättigheter, har vi också tagit initiativ till fem communityforum runt om i landet. Imorgon 1 april är det dags för det första forumet, på Trans Fest Stockholm. Vi hoppas se många av er där. För er som bor på andra platser i landet finns också möjlighet under de kommande månaderna – och vi är också tillgängliga genom bland annat mail. Tveka inte att höra av er!