Den upplevda otryggheten ökar i svenska samhället. Det som är särskilt oroväckande är att oron för att utsättas för överfall och misshandel ökar. Här finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Andelen kvinnor som inte vågar gå ut på kvällarna ökar dramatiskt, denna trend måste ändras. (Nationella trygghetsundersökningen 2016, Brå). I moderaternas Sverige skall de kriminella inte våga gå ut på kvällarna.

Totalt anmäldes 20300 sexualbrott år 2016, vilket är en ökning med 12% på ett år. Anmälda våldtäkter ökade med 13% och sexuellt ofredande med 21%. När det gäller sexualbrott är det tydligt att majoriteten av sexualbrott begås av okänd man på allmän plats (Anmälda Brått, Brå). Därför krävs mer poliser i yttre tjänst, mer övervakningskameror och fler upplysta miljöer nattetid.

Totalt anmäldes 29 000 våldsbrott mot kvinnor 2016. Merparten av brotten (63%) gällde brott som skett inomhus av bekant man. Att kraftigt bekämpa våld i nära relationer är en viktig fråga för att minska kvinnors otrygghet (Anmälda Brott, Brå). Därför skall kvinnojourerna förstärkas och fler mansjourer bör startas för våldsutsatta män. På lång sikt krävs ett förstärkt norm och värdegrundsarbete som börjar i skolan.

En annan utsatt grupp är hbt-personer. 75% av unga män i hbtq målgruppen uppger att de utsatts för homofobiska hatbrott. En femtedel av unga hbtq personer (16-25) uppger att de utsatts för våld av närstående jämfört med 9% bland andra unga. Framförallt är risken att utsättas för hedersrelaterat förtryck hög. (Hon, Hen, Han 2010, Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor).

70 000 ungdomar beräknades leva under hedersförtryck 2009 i Sverige. Hedersförtryck i detta fall innebär att föräldrarnas kultur eller religion begränsar ungdomens val av partner. Hedersvåld definieras som våld mot närstående med motivet att personen har fläckat släktens heder och rykte. Uppskattningsvis begås det fem hedersmord per år i Sverige men mörkertalet är troligen stort (GAPF, rapporter och statistik). För att komma åt denna brottslighet måste asylsökande ges information om svenska normer och värderingar på asylboenden. En diskussion bör ske om offentliga pengar skall gå till delar av civilsamhället som upprätthåller hedersförtryck.

Det finns mycket som måste göras för att minska otryggheten i samhället. En bra början är att faktiskt minska brottsligheten. Den brottsligheten som sker skall utredas och gärningsmännen skall åtalas. För att lyckas med detta krävs fler poliser genom fler platser på polishögskolan, förbättrad arbetsmiljö så att poliserna stannar kvar i yrket och för att finansiera detta krävs en rejäl budgetförstärkning.

Riktade insatser skall erbjudas män som är oroliga över sin våldsbenägenhet och/eller sexualitet innan de begår brott.

Vålds och sexualbrott skall ge långa fängelsestraff och utvisning skall ske efter avslutat fängelsestraff om personen inte är svensk medborgare. En tydlig och rättvis kriminalpolitik är vad Sverige behöver. Då kommer otryggheten att minska.