Hbtq-frågor handlar ytterst om mänskliga rättigheter. Det handlar om att ha rättigheten och möjligheten att få uttrycka sin sexuella identitet, könsidentitet eller sin sexuella läggning, att vad som borde vara så enkelt som att ha friheten att vara den man vill vara oavsett sexuell läggning eller identitet är tyvärr idag hotad.

Idag blir hbtq personer diskriminerade på arbetsmarknaden eller hotade av grupper som nationalsocialister i samhället. I olika delar av samhället kan vi se dessa hot, som helt enkelt är ett sorts förtryck. I vissa länder blir man mördad, misshandlad på grund av sin sexuella läggning, identitet eller könsidentitet. Det är fruktansvärt. Frågor om frihet och att stå upp för viktiga värderingar är otroligt viktiga för oss, friheten är värd att försvara oavsett vilket håll den attackeras ifrån. 

För oss i Öppna Kristdemokrater är detta en självklarhet och något som vi vill bevara och stå upp för bland annat. Vi är ett nätverk som står upp för att varje människa har ett okränkbart människovärde samt friheten för individen att vara sig själv. 

Vi kommer försvara viktiga värderingar som bland annat frihet, hbtq personers rättigheter och det okränkbara människovärdet. 

Jag vill därför som ny talesperson för Öppna Kristdemokrater komma ut med detta men även vem jag är. Jag är en 22 åring student från Krokom, i Jämtland och är ett regnbågsbarn.