I frågan om stigmatisering så delar har Annika Strandhäll rätt.

Därför blir det förvånade att ministern i den här artikeln inte väljer att lyfte fram den partilinje som socialdemokraterna har i frågan om informationsplikten.

Vi vet sedan lång tid att informationsplikten snarare har haft en kontraproduktiv funktion då det gäller hiv-prevention. Det är en lag som lägger hela ansvaret på den som är smittad och friställer den som inte vet sin hiv-status.

HBT Socialdemokrater har länge haft som politiskt krav att informationsplikten skrotas.

I skenet av den kunskap vi nu har gällande smittöverföring från person som bär på viruset och går i behandling är det fullt rimligt att nu efter trettio år skrota den lagstiftningen.

På samma sätt är det i frågan om PreP.

Under de senaste åren har det allt tydligare framkommit att enskilda medicinerar sig själva i preventivt syfte för att undvika att bli smittade.

Läkare kan redan idag skriva ut PreP-behandling även om det sällan sker.

PreP-behandling är en av de metoder som samhället skall använda sig av för ytterligare stärka arbetet mot viruset. Vi menar att PreP-behandling helt klart skall erbjudas när så är fallet

Till skillnad från idag menar vi att möjligheten till PreP-behandling inte skall vara förbehållet de som går på en viss klinik eller de som betalar själva.

Det är en fråga om solidaritet att den typen av medicinering skall ingå i högkostnadsskyddet oavsett var man bor i landet.

Slutligen vill vi lyfta de oklarheter som handlar om hiv-medlen.

De hiv-medel som går ut till landstingen från staten  gick från att att vara öronmärkta i statsbudgeten till att landstingen själva fick ta ansvar för frågan.

Landstingen skall själva ta det ansvar som de bett om i trettio år.

Vi vet idag inte hur detta har fungerat.

Därför så bör regeringen genomlysa hur det har fungerat i hela landet.

Vi ser positivt på ansvarig ministers debattartikel och välkomna Annika Strandhäll till den hiv-politiska debatten. Vi vill dock mer.

  • Vi vill få bort informationsplikten.
  • Vi vill göra det möjligt för alla som behöver det att få PreP behandling.
  • Vi vill också att man skall se över hur förändringen av öronmärkningen av hivmedlen har påverkat landstingens arbete i kampen mot hiv över hela landet.