I november gick Turkiets president Erdogan ut och karaktäriserade hbtq-personer och hbtq-rättigheter som något som strider mot de allmänna moralen och med det utmanade han de rättigheter och lagar som idag gör att det är tillåtet att leva som hbtq-person i Turkiet.

Kort efter presidentens tal gick guvernören i huvudstadsprovinsen Ankara ut och förbjöd all offentlig visning av film och konst men också alla utställningar och evenemang som relaterar till frågor som rör homo-, bisexuella eller transpersoner med hänvisning till allmänhetens känslighet. I spåren av förbudet i Ankara har evenemang och annat ställts in även i andra städer som Izmir, Bursa, Kocaeli och Mardin. Till och med i Istanbul har hbtq-organisationer och andra känt sig tvingade att ställa in planerad verksamhet.

I spåren av president Erdogans tal och de förbud som kommit i olika regioner har hbtq-personers utsatthet ökat. Reaktionära medier som supportar regeringen har dragit igång negativa kampanjer mot hbtq-personer och hbtq-frågor. Det här en allvarlig försämring av läget och en återkomst av förtrycket mot hbtq-personer i Turkiet, en utveckling som startade när Pride-festovaler aktivt hindrades för tre år sedan.

Det här är en utveckling som sker i Europa och i ett land som räknas till Europa och drivs på från den högsta politiska ledningen och offentliga företrädare i landet. Europa och EU vare sig kan eller får acceptera en utveckling med organiserad diskriminering och förtryck mot minoritetsgrupper i vår världsdel. Därför rör utveckling i Turkiet oss alla.

Vi vill med kraft uppmana Europas utrikesministrar, Europaparlamentet och Europarådet att göra allt som står i deras makt och använda alla diplomatiska kanaler för att klargöra för den turkiska regeringen att kränkningar av individuella rättigheter och diskriminering och förtryck riktad mot hbtq-personer står i motsats till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som Turkiet skrivit på, och omedelbart måste upphöra.