Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har meddelat att regeringen säger nej till surrogatmödraskap. ”Att bära ett barn ska vara fritt från påtryckningar. Det ska inte vara möjligt att använda tvång mot till exempel en närstående kvinna. Det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram” är de tyngsta argumenten för ett nej.

Men det är just det som är poängen med att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården: att inte ”tjäna pengar” på det.  Att reglera så att varken kvinnokroppen eller barnet ska vara en handelsvara. Regeringens nej är också ett kraftfullt uttryck för att ta ifrån kvinnor beslutanderätt över sin egen kropp. Det är uppseendeväckande att den så kallade feministiska regeringen ägnar sig åt den här typen av moralkonservatism.

Redan idag finns det över 300 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap. Regeringens beslut är ett slag mot dessa barn och deras familjer och mot alla barn som kommer fortsätta tillkomma genom en surrogatmoder.

”Vad händer med barnens rättigheter?”

Att regeringen sagt nej innebär inte att den som längtar efter barn inte ska ta sig utanför Sveriges gränser eller genomföra arrangemanget utanför vården, vilket ett ja i Sverige skulle kunna minska.

Vad händer med dessa barns rättsliga situation och trygghet i samhället? Det kan gå flera månader innan vårdnaden är fastslagen i tingsrätten. Vad händer då om en av föräldrarna skulle gå bort under den processen?

Så längre surrogatmoderskap inte regleras i Sverige finns det inte heller tydliga regler hos myndigheter för hur de ska hantera surrogatärenden.

Det finns forskning och erfarenheter i en rad andra länder, däribland Storbritannien, Nederländerna, Ungern, Israel, Brasilien, Australien och en rad delstater i USA som vittnar om att detta fungerar. Istället har regeringen valt blind ideologi framför föräldrarnas och barnens bästa.

Vi från Öppna Moderater tycker att vi snarast ska införa altruistiskt surrogatmoderskap så att vi juridiskt underlättar för alla dessa barn som redan tillkommit och de som är på väg och för att ”det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram” precis som den ansvariga ministern Heléne Fritzon uttalade. Tyvärr landar hon och regeringen så fel, så fel.