Om våra allianspartier under Pride uttryckt en vilja om diskrimineringsskydd för transpersoner så är väl det en tanke god som någon. När det sedan kommer till politiskt förverkligande kan nog situationen bli helt annan.” Så inleder Hbt-liberalernas ordförande Catrine Norrgård och Gunvor Åkerblom från Öppna Moderater sin debattartikel på QX (publicerad den 21 februari). En mycket talande inledning, som med sin svepande stil speglar den brist på kunskap som präglar hela texten.

Ja, ett alliansparti uttryckte mycket tydligt under Stockholm Pride en vilja att förbättra situationen för transpersoner, nämligen Folkpartiet, Norrgårds eget parti. I ett dokument med titeln ”Liberal agenda för hbt-rättigheter” skrev partiet bland annat, angående straffskärpningsparagrafen: ”Folkpartiet liberalerna anser att ordalydelsen bör förtydligas så att det framgår bättre att hatbrott mot såväl homo- och bisexuella som transpersoner ingår.” Partiet sade sig alltså vilja explicit inkludera också transpersoner i hatbrottslagstiftningen. Ett bra initiativ. Situationen för transpersoner som utsatts för hatbrott är i nuläget rättsosäker, eftersom inte alla domstolar har kännedom om att möjligheten till straffskärpning finns också när det gäller transfoba brott, eftersom detta endast nämns i lagens förarbeten. Partiet skrev också att man ville arbeta för att grundlagsförbudet mot diskriminerande lagstiftning ska gälla också de lagar som diskriminerar transpersoner, och inte bara de lagar som diskriminerar människor på grund av sexuell läggning. Också detta var ett bra initiativ.

Därför var vi flera som i likhet med Börje Vestlund, (se debattartikel på QX publicerad 9 februari) reagerade starkt negativt när motioner om att just inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen röstades ner den 2 februari, inte med hänvisning till något eget arbete i frågan – utan istället med argumentet att detta behov redan är tillgodosett.

Eftersom Folkpartiet under Stockholm Pride så tydligt uttryck att man inte ansåg att behovet var tillgodosett skrev vi inom RFSL och RFSL Ungdom den 9 februari ett brev till de folkpartister som presenterade dokumentet, Birgitta Ohlsson och Nyamko Sabuni, med frågan hur de nu avser att arbeta för att förslagen kring stärkta rättigheter för transpersoner ska bli verklighet under mandatperioden. Vi ser fram emot svaret.

I den här situationen väcker Norrgårds och Åkerbloms artikel många frågor. Som motivering till att viljor som uttryckts under Stockholm Pride av ”våra allianspartier” inte kan bli verklighet skriver de: ”Begreppet transperson är dels alltför brett och vittomfattande för att inrymmas i en särlagstiftning, dels liksom begreppen rödnästa, storfotade eller pokerspelare alltför befängt för att ges ett eget lagstiftningsrum.” Vad menas? Ska diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och uttryck”, som syftar till att bekämpa just diskriminering mot transpersoner alltså skrotas? Vidare påstås att ”skyddet för en dragqueen, en transvestit eller en crossdresser kan nog anses vara väl tillgodosett genom våra allmänna hatbrottslagar”. Jaså? Spelar det alltså ingen roll enligt Norrgård och Åkerblom att just transpersoner explicit inte inkluderas i straffskärpningsparagrafen?

Norrgård och Åkerblom övergår sedan till att betona vikten av förbättringar inom sjukvården för de som önskar könskorrigerande vård. Också här blir det förvirrat. Skribenterna menar att de grupper som ska få bättre tillgång till vård är ”transsexuella, intersexuella och individer med oidentifierbar könsidentitet”. Vilka ingår i den sista gruppen? Eller menar Norrgård och Åkerblom möjligtvis personer med så kallad ”könsidentitetsstörning utan närmare specifikation”, som en bred grupp transpersoner kallas i det nuvarande diagnossystemet? I så fall blir det ännu märkligare att debattörerna i nästa mening påstår att ”få av dessa individer själva inte ens vill kalla sig eller definiera sig som transperson”, och förklarar den uppkomna ”debatten” med ”begreppsförvirring”.

Vi vill också att den könskorrigerande vården ska förbättras och vi vill att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall ska ändras. Vi vill att de förslag som lades fram i Socialstyrelsens utredning i somras om detta ska genomföras. Detta är förslag som det också finns ett stort stöd för i riksdagen och som skulle förbättra situationen radikalt för transpersoner. De borde därför kunna genomföras snarast och inte tillåtas blockeras av den minoritet, inom framförallt Kristdemokraterna, som är emot.

Av regeringspartierna har Folkpartiet varit allra tydligast i sitt stöd för Socialstyrelsens förslag. Redan den 1 juli 2010 uttryckte bland andra den nuvarande hbt-ministern Erik Ullenhag i en debattartikel i Aftonbladet att partiet ställde sig bakom dessa och skulle jobba för att bland annat det nuvarande kravet på sterilisering för den som vill ändra sitt juridiska kön skulle tas bort.

Vi hoppas därför att Ullenhag just nu jobbar som bäst för att säkerställa att de föreslagna förändringarna blir verklighet så snart som möjligt. I det arbetet hoppas vi att han inte tillåter sig att bli förvirrad av Norrgård och Åkerblom.

Övriga debattartiklar:

Alliansen gömmer undan utredning


Det är ingen som hycklar om transpersoner, Börje

”Allianspartier hycklar om diskriminering”