Begreppet transperson är dels alltför brett och vittomfattande för att inrymmas i en särlagstiftning, dels liksom begreppen rödnästa, storfotade eller pokerspelare alltför befängt för att ges ett eget lagstiftningsrum. Vi tror inte att transpersonerna själva är särskilt ledsna för att våra riksdagsmän i detta avseende tycks negligera dem. Denna grupp har sina rättigheter skyddade, inte för att de är transpersoner, utan snarare för att de är män, kvinnor, kristna, kineser, araber, bögar och/eller flator etc.. Skyddet för en dragqueen, en transvestit eller en crossdresser kan nog anses vara väl tillgodosett genom våra allmänna hatbrottslagar och för transsexuella kan lagen mot diskriminering p.g.a. kön åberopas.

Viktigare, och det är nog där insatserna krävs, är förhållandena för transsexuella, intersexuella och individer med oidentifierbar könsidentitet att få adekvat sjukvård och hjälp så att dessa ges ett människovärdigt liv. Nu är tyvärr så att få av dessa individer själva inte ens vill kalla sig eller definiera sig som transperson. Så mycket av debatten bottnar nog mer i begreppsförvirring än i nonchalans eller hyckleri.

Snälla Börje, du behöver inte bli så upphetsad över regeringsalliansens hycklande. Kanske det vore idé att vara lite mer uppmärksam både under Pride och i riksdagsarbetet och inte lyssna med ett halvt öra medan du jobbar med lite annat. Både Pride och Riksdagen kräver nog lite mer av uppmärksamhet för att allt ska bli rätt.

Tidigare i debatten Börje Vestlund (s):
”Allianspartier hycklar om diskriminering”