För diskrimineringslagstiftningen genomfördes av en enig riksdag förra mandatperioden. Tyvärr fick min artikel en felaktig rubriksättning. Det denna artikel handlar om är dels hur man ska utvidga hetslagstiftningen att gälla även transpersoner och dels om hur den straffskärpning som begreppet hatbrott innebär även ska omfatta transpersoner. Där är ingen tvekan om att allianspartierna hycklar iallafall Folkpartiet, Centern och Moderaterna och som jag minns det deklarerade även Kristdemokraterna under Stockholm Pride att både hatbrott och hetslagstiftning även skulle omfatta transpersoner. Folkpartiet lämnade t o m en rapport där man särskilt underströk detta.

Visst är det så att lagstiftningen kring att få vård och ett människovärdigt liv behöver förbättras, det är jag och Socialdemokraterna beredda att ta krafttag för. Frågan är när vi kan förvänta oss en sådan lagändring? I varje fall inte före 2013 om denna regeringen fortsätter. Den utredning som ska ligga till grund för en sådan lagändring har gömts längst ner i någon byrålåda på Socialdepartementet. Men även om det låg en proposition på riksdagens bord idag så utsätts transpersoner för fler hatbrott än vad andra HBT personer utsätts för. För detta har inte Åkerblom och Norrgård något svar. Däremot vet vi att om alliansen fortsätter så blir det ingen lagändring heller, då man ju anser att såväl hatbrott som hetslagstiftningen är tillgodosedd inom ramen för befintlig lagstiftning. Tyvärr så har det i rättspraxis visat sig att just könet enbart har visat sig svårt att tillämpa vid hatbrott. Detta har för övrigt Folkpartiet konstaterat i sin rapport. Och föreslår också att hatbrott ska omfatta även transpersoner.

Jag träffar fortlöpande många transpersoner och förutom den förändring av lagstiftningen för att få byta kön så är just kravet på att hatbrott även ska omfatta dom en av de absolut vanligaste kraven denna grupp ställer. Tyvärr måste man väl meddela dom att i alliansen har man iallafall inget stöd för att kunna vara på gator, torg och offentliga platser utan att bli utsatt för hatbrott

Övriga debattartiklar:

”Förvirras inte av Åkerblom och Norrgård”


Det är ingen som hycklar om transpersoner, Börje

”Allianspartier hycklar om diskriminering”