Mycket har hänt bara de senaste 20 år när det gäller rättigheter och situationen för HBTQ+ personer i Sverige. Men dessa rättigheter är inget vi har fått gratis. De är resultatet av en kamp för alla människors lika värde och rätt. Det har varit en lång och intensiv kamp. Men steg för steg och seger för seger har HBTQ+ personers rättigheter stärks. I flera fall har det bara handlat om att ge samma rättigheter som heterosexuella har, men trots detta har vi behövt kämpa för en förändring. För bara 40 år sedan sågs homosexualitet som en sjukdom. Det är inte ens tio år sedan samkönade par fick rätten att gifta sig. Först 2013 avskaffades den lag som tvingade personer som ville korrigera kön att sterilisera sig.

Mycket är gjort och mycket finns kvar att göra. Vi Socialdemokrater vill förbättra situationen för HBTQ+ personer på många sätt. Men det blir nu allt tydligare att kampen inte bara handlar om förbättringar. Kanske befinner vi oss nu i ett läge där vi måste mobilisera och försvara de rättigheter som vi har. Senast handlade det om något så enkelt som regnbågsflaggor i ett bibliotek. Sverigedemokraterna klagade över att Prideflaggorna skulle vara vänsterpropaganda och ifrågasatte att de skulle få finnas uppsatta i närheten av en vallokal. Flaggan är en stark symbol för alla människors lika värde och rätt. Det är vad Sverigedemokraterna i grunden ifrågasätter.

När våra rättigheter begränsas och dras tillbaka sker det oftast genom nålstick här och där. Det kan låta som en obetydlig fråga om flaggor. Men det är det inte. Det handlar inte om flaggor. Det handlar om rättigheter. De vi redan har fått är inte politisk propaganda. Men Sverigedemokraterna ifrågasätter öppet våra rättigheter och vill arbeta för försämringar för oss. Om vi inte aktivt står upp för alla människors lika rätt och värde kan situationen snabbt förändras och försämras. I riksdagen har Sverigedemokraterna röstat emot alla reformer inom HBTQ+ området.

Vi socialdemokrater har varit drivande i alla HBTQ+ reformer. Många gånger i opposition. Den nuvarande regeringen har genomfört modernare regler om föräldraskap vid assisterad befruktning, bland annat innebär det att reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning ska vara detsamma för olikkönade och samkönade par. Socialdemokraterna har även lyckats återinföra att hatbrotten återigen ska finnas med i Polisens regleringsbrev. Polismyndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bekämpa brotten, med extra fokus på transpersoner. Socialdemokraternas arbete har även resulterat i att personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet nu kan ansöka om en statlig ersättning.

I vårt starka samhälle accepterar vi inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet. Socialdemokraterna kommer fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla. Den första augusti i år presenterade statsminister Stefan Löfven vårt nya HBTQ+ program. I det kan du läsa om vilka frågor vi socialdemokrater kommer arbeta med för att göra livet ännu bättre för HBTQ+ personer.

Vi behöver tillsammans arbeta för att förändra och förbättra. Men som vi nu kan se behöver vi också tillsammans arbeta för att bevara och trygga de rättigheter vi redan har. Den 9 september är det val i Sverige. Genom att använda din rösträtt kan du ta ställning för alla människors lika värde och rätt.

Tillsammans med vårt parti, Socialdemokraterna, kommer vi tre stå på barrikaderna för HBTQ+frågor i tre olika parlament, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen.