Den liberala visionen är ett samhälle där alla har frihet att forma sitt eget liv, så länge man inte begränsar någon annans frihet. Liberaler har gått i spetsen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944.

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbtq-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns mycket kvar att göra.

Könsdysfori och väntan på könsbekräftande behandling innebär, för många, psykiskt lidande. Det är därför viktigt att bekämpa vårdköer så att människor får påbörja behandling med hormoner i ett så tidigt skede som det är möjligt. För oss Liberaler är det självklart att varje människa ska kunna växa, må bra och stå på egna ben. Då blir det också lätt att se att väntan på könsbekräftande vård kan vara plågsamt för de människor som berörs.

I Stockholms läns landsting finns Anova som är ett centrum med stor kompetens inom transmedicin, där genomförs utredningar av könsinkongruens och behandling av könsdysfori hos patienter över 18 år. 

Liberalerna i Stockholms läns landsting arbetar för:

  • Ökade resurser till vård och forskning
  • Att implementera ett standardiserat vårdförlopp av hela eller delar av den könsbekräftande vården. Detta ska inkludera möjligheten till fertilitetsbevarande insatser.
  • Att säkra patientens rätt till information om den egna medicinska historien.
  • Att ta fram ett kunskapsstöd för vården av personer som föds med intersexvariationer.
  • Vårdköer till könsbekräftande vård ska bekämpas.