De auktoritära ledarna och extremrörelserna har en sak gemensam. De delar upp människor i ”vi och dom”. Kring detta ”vi” bygger de en påstådd normalitet. ”Dom” avviker från detta ”normala” och blir långsamt av med sina mänskliga rättigheter.

I Ryssland är det olagligt att göra ”propaganda” för ”icke-traditionella relationer”. Just detta ord ”traditioner” är intimt förknippat med den påstådda normaliteten. De konservativa krafter som nu vill driva oss tillbaka in i mörkret utgår i sina politiska ställningstaganden från just traditioner och fördomar. I Ryssland är det Putin som står för den bakåtsträvande politiken. I USA är det Trump. Och i Sverige är det Jimmie Åkesson som är mot alla reformer på HBTQ-området, vilket QX så förtjänstfullt har visat. 

Vi som slår vakt om demokratin måste stå upp för humanismen, förnuftet och friheten. Vi behöver skydda demokratin bättre än vi gör idag.

Sverige behöver en författningsdomstol som garanterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter och grundlagar. Därtill behöver det bli svårare att ändra på grundlagarna än i dag. Sverige har bland Europas svagaste skydd av det demokratiska styrelseskicket och mänskliga rättigheter. Grundlagarna kan ändras med enkel majoritet med bara ett extra val mellan de två omröstningarna i riksdagen, vilket gör att en ändring kan genomdrivas på under ett år.

Frihet måste försvaras! Den kampen börjar ofta med att försvara friheten att älska den du vill.