I år är det 50 år sedan Stonewallupproret i New York skedde. 40 år sedan sjukdomsstämplingen av homosexualitet i Sverige togs bort och 10 år sen samkönade äktenskap blev möjligt. Genom åren har det i de flesta länder i västvärlden skett en positionsförflyttning som lett till att de allra flesta HBTQ-personer lever ett mycket friare liv.

Samtidigt som vi ser framgångarna för HBTQ-personers rättigheter runt om i världen, ser vi tyvärr också hur parallellsamhällen vuxit fram. I Sverige ser vi hur det för många i våra mest utsatta områden inte alls är en självklarhet att kunna älska vem man vill eller fritt uttrycka sin könsidentitet. Hederskulturer, hedersvåld och patriarkala strukturer innebär stor ofrihet för den enskilde med stora konsekvenser till följd, ibland till och med dödliga.

Idag har vi obligatorisk samhällsorientering för personer som kommer till Sverige. Det finns däremot ingen gemensam kursplan utan det är upp till varje kommun att tillhandahålla en väl genomförd utbildning om Sverige. Det finns inte heller några krav på godkänd kurs utan deltagande är tillräckligt, vilket Moderaterna nationellt kritiserat under en längre tid.

På förbundsstämman 2017 tog Öppna Moderater ett beslut om att driva frågan att aktivt inkludera HBTQ-frågor i integrationsarbetet och att dessa frågor ska vara ett obligatoriskt ämne under samhällsorienteringen för nyanlända. I år har dessutom Öppna Moderater Stockholm tagit beslut om att få förbundet att ta fram konkreta förslag på hur vi ska fortsätta jobba med att möta utsatta HBTQ-individer som kommit till Sverige som nyanlända.

I Spånga-Tensta visar Moderaterna vägen genom att tillsammans med våra majoritetspartier staka ut en väg för att göra stadsdelen mer i framkant i HBTQ-frågor. Genom att systematiskt arbeta mot hedersvåld och lyfta utsatta unga HBTQ-personers hälsa tar vi ytterligare steg mot ett mer inkluderande samhälle. Vi var tidigt ute med att använda Pride-veckan för att flagga med regnbågsflaggor i hela stadsdelen och därigenom synliggöra att stadsdelen tar de här frågorna på stort allvar. I år kommer vi dessutom att arrangera seminarium under Pride och erbjuda ungdomar i stadsdelen att delta i Pride-paraden. Många av stadsdelens verksamheter är HBTQ-certifierade och våra fritidsgårdar har ett särskilt uppdrag att lyfta frågor omkring HBTQ och könsidentitet. Allt i enlighet med stadsdelens verksamhetsplan om att vi systematiskt ska arbeta för att unga HBTQ-personer har lika rättigheter och möjligheter som andra unga.

Genom att synliggöra HBTQ-arbetet och lyfta frågorna på alla nivåer kan vi motarbeta framväxten av parallella samhällen. I Sverige ska svensk lag och människors frihet gälla alla – oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Öppna Moderater inspirerar, men det är upp till våra företrädare på alla nivåer att ta fram den praktiska politiken för att åstadkomma detta. Mer behöver göras framöver, framför allt för att inkludera nyanlända och ställa större krav på organisationer och individer verksamma i landets mest utsatta områden.