Årets val till Europaparlamentet är ett vägval om vilket Europa våra barn ska växa upp och verka i. På andra sidan står auktoritära, nationalistiska och splittrande krafter och hotar det liberala och frihetliga Europa som vi byggt upp efter 1900-talets förödande och förintande världskrig. Än en gång står vi faktiskt inför hotet från just dessa krafter.

Centerpartiet ska vara en frihetlig fyr för resten av världen. Ett mycket viktigt steg i kampen för frihet för alla är att driva HBTQ-frågor i Europaparlamentet. I Europas mörka 1900-tals historia så behöver vi tyvärr inte leta länge innan vi ser att det är just den grupp i samhället som först får sina livsval ifrågasatta, som får sina rättigheter begränsade, som får sina liv uthängda och bespottade. HBTQ-frågor handlar om allas rättighet att älska vem de vill, allas rätt att leva sina liv. För Europa är det en grundpelare vi aldrig kan kompromissa med.

Att EU efter valet 26 maj fortsätter att verka för att HBTQ-gruppens rättigheter garanteras och stärks är alltså en fråga för alla och en var som står för ett frihetligt och liberalt Europa.

Idag går arbetet i EU lika mycket bakåt som framåt. Här vill Centerpartiet vissa vägen Framåt! HBTQ-personers rättigheter måste garanteras och stärkas juridiskt och socialt. Europaparlamentet har en väldigt viktig opinionsbildande roll i att öka acceptansen för HBTQ-personer. En roll som Centerpartiet vill likna vid just den fyr som resten av världen kan följa.

Vi i Centerpartiet vill också att kunskapen inom EU och dess olika politiska organ ska stärkas. I många EU-länder så är kunskapen om HBTQ-personers utsatthet alldeles för dålig idag. För att förbättra situationen så vill Centerpartiet att information och utbildning i HBTQ-frågor ska erbjudas i samtliga EU-organ.

Arbetet handlar också om att stärka HBTQ-personers rättigheter och skydd. I formuleringen kring de mänskliga rättigheterna kräver vi att HBTQ-personers rättigheter skrivs in.

Den 26 maj kan du vara med och skapa ett EU som står upp för allas lika rätt. Ett humanare och tolerantare EU. Ett EU som går Framåt!

Rösta på Centerpartiet.