Den svenska flaggan vajar i skyn, syrenerna doftar och studentsången hörs runt om i landet, svensk sommar när den är som bäst.

Idag firar vi vår nationaldag, vi firar svenska traditioner och det fria och öppna samhälle där du välkomnas och inkluderas både med rättigheter och med skyldigheter. Vi firar rätten att få bo var du vill, utbilda dig till det du drömt om och möjligheten att få använda dig av det fria ordet. Många tycker också det idag är självklart att du också får älska vem du vill, vara den du vill och bilda familj på ditt alldeles egna sätt.

Pridesäsongen har startat såväl i Sverige som internationellt. Vi ser hur många länder i Asien tar stora kliv när det gäller hbtq-rättigheter. Samtidigt som New York just nu laddar för att fira att det är 50 år sedan Stonewallupproret, starten på den moderna hbtq-rörelsens frihetskamp.

Mitt upp i det här möts vi av nyheter att Kenya fortsätter förbjuda homosexualitet, hot och trakasserier gör att RFSL väljer att inte delta under Almedalen och privatpersoner får fortsatt motta vandalisering och förnedring.

Vi måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi ska glädjas över alla framgångar vi vunnit men vi får inte ta någonting för givet. Vi måste fortsätta jobba för att våra rättigheter ska bestå men också för att vi får mer frihet, oavsett sexuell läggning könstillhörighet eller könsuttryck.

Politiskt har vi sett hur Sverige tappat i jämförelse med andra länder i Europa. En del säger det beror på att de andra länderna helt enkelt bara kommit ifatt oss. Andra menar att länderna inte bara kommit ifatt utan också sprungit förbi oss och att vi har en alldeles för passiv regering. Oavsett vad så tror vi i Öppna Moderater att det är viktigt att ha en tydlig målsättning att jobba mot. Vi tog på vår förbundsstämma i april beslut om att vi ska verka för att Sverige ska vara det bästa landet för hbtq-personer att leva i.

Det här kräver hårt arbete och modiga politiker och vi lovar att vi ska göra allt i vår makt för att förbättra Sveriges position och förstärka de fina svenska liberala tankarna där individens frihet värnas.

Vi kommer inte ge oss och vi är i startgroparna för att se till att Moderaterna har en relevant och modern hbtq-politik när vi nästa gång går ut och möter väljarna. Men först ska vi dansa över gator och torg i sommarens alla pridefestivaler och visa ska visa att vi finns och att kärleken är starkast.