Under helgen stod det klart att Öppna Kristdemokrater nu officiellt är en förening och inte bara ett nätverk.

Magnus Kolsjö, nyvald ordförande rivstartar med en intervju i QX där han förklarar varför kommuner absolut inte ska flagga med regnbågsflaggan och att myndigheter inte ska gå med i en Prideparad. Varför? Jo för att de enligt Magnus ska förhålla sig neutrala till vad han menar är en politiskt laddad fråga.

Men vad betyder egentligen flaggan och Pride?

Låt mig förklara vad det betyder för mig och kanske ännu mer för de som aldrig kommer kunna vara öppna med vem de egentligen är. Som lever under ett sådant förtryck att de riskerar livet om de flaggar med en regnbågsflagga.

Regnbågsflaggan är en symbol för det som borde vara en självklarhet; att HBTQ-personer ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Så är inte fallet idag då hatet mot HBTQ-personer och homofobi snarare ökar än minskar. Att som kommun då förhålla sig neutral är inte ett alternativ. Det handlar om att stå upp för grundläggande lagstadgade rättigheter och det är väldigt enkelt. En kommun som hissar regnbågsflaggan står upp för det som är självklart och markerar mot hatet. En kommun som inte flaggar eller till och med halar en flagga som tidigare vajat utanför kommunhuset signalerar det motsatta.

Att aktivt välja att inte hissa flaggan är faktiskt också att ta ställning. Det går inte att i Sverige 2019 förhålla sig neutral till varken flaggan eller Pride. Det borde Magnus Kolsjö förstå som tidigare förbundsordförande för RFSL.

Jag välkomnar Öppna Kristdemokrater och gläds över att nätverket vuxit sig så pass stort att det bildats en förening. Men jag oroar mig för vart de är på väg. Argumenten i artikeln är farligt lika ett parti på yttersta högerkanten och när man också aktivt väljer att inte kommunicera bokstaven Q på grund av att det skulle vara vänsterladdat, har man själv gjort partipolitik av det. Om begreppet nu skulle vara vänsterladdat så är det väl desto större anledning för oss andra partier att faktiskt använda det och visa på motsatsen.

Öppna Kristdemokrater borde stå upp för vår gemensamma symbol i alla lägen. Både internt och externt.