I januari 2020 valde jag att i QX sträcka ut handen till HBT-Socialdemokraterna och dig Daniel Andersson som förbundsordförande. Målet var att komma vidare i diskussionerna runt surrogatarrangemang och faktiskt börja se till barnens bästa. Jag var uppriktigt positiv till ditt svar och jag ser att vi på i många frågor kommer kunna förändra synen på föräldraskap och driva en progressiv familjepolitik.

Nu är det april och Covid-19 är det som är på allas agenda. Situationen runt om i världen är utmanande och vi ser att länder allt mer och mer slår igen sina gränser och isolerar sig från omvärlden. Mitt upp i det här finns det alltså barn som bara väntar på att få komma till Sverige och familjer som sitter fast antingen utomlands eller här hemma i Sverige och bara väntar på att få möta sitt barn.

Vi möts nu av reportage och berättelser om hur adoptivföräldrar och Adoptionscentrum berömmer svenska myndigheter, UD och ambassader runt om i världen för det stöd de får i rådande situation. Adoptionscentrum vittnar om hur ett byråkratiskt tufft arbete gått smidigt för att få hem barn och familjer så snart som möjligt med bland annat evakueringsflyg.

Verkligheten är däremot helt annorlunda för familjer och barn som är födda via surrogatarrangemang. Här är byråkratin stelbent och på grund av saknat stöd i lagen blir nu de barnen helt lämnade åt sitt öde i en ytterst rättsosäker situation. Föräldrar känner sig utelämnade och övergivna i en redan jobbigt emotionell situation. Ann Linde, Sveriges utrikesminister har svarat via UDs presstjänst att man inte gör någon skillnad mellan barn utifrån hur de kommit till. Här är det uppenbarligen en diskrepans mellan ministerns uttalande och upplevelserna som beskrivs från verkligheten.

Vi inom Öppna Moderater och Moderaterna är väldigt oroade över situationen och vi kommer att kräva svar och agerande för hur vi kan hjälpa barn och familjer i den här situationen. Ulrika Heindorff, ledamot i socialutskottet, kommer i början av veckan skicka en skriftlig fråga till Ann Linde för att få svar på vad ministern kommer att göra för att hjälpa alla de här familjerna.

Vad kommer HBT-Socialdemokraterna och du Daniel Andersson göra? Hur kan vi gemensamt lyfta frågan med barnens bästa i fokus? Hur kan vi genast se till att de här barnen och familjerna får samma viktiga hjälp som familjer som bildats genom adoptioner nu får?