Covid-19 drabbar världen hårt. Vårt land och Stockholm är under svår press. Vi är alla drabbade när allt fler infekteras och riskerar att avlida.

Globalt ser vi hur auktoritära och populistiska regimer utnyttjar pandemin för att begränsa för oss självklara mänskliga rättigheter och liberala värderingar. Vi kan till och med läsa om de som hävdar att samkönade äktenskap är orsak till pandemin. Utsatta grupper som vi, riskerar att bli ännu mer utsatta.

Stockholmsregionens HBTQ-personer är inte undantagna. Vårt samhälle, regnbågssamhället, går på knäna. Viktiga organisationer tvingas pausa sin verksamhet och stamgästerna överger krogar, barer och klubbar. Den fysiska och psykiska ohälsan riskerar att öka bland oss, inte bara på grund av Covid-19. Sjukvårdens omprioriteringar och våld i nära relationer drabbar oss hårt.

Regnbågssamhället måste naturligtvis också få del av samhället stöd men vi själva måste också ställa upp, värna och fortsätta bygga för vår framtid.

Liberalerna har medverkat till flera reformer för att minska skadeverkningar för hårt drabbade företagare och enskilda arbetstagare. Vårt krav på stöd baserat på minskad omsättning har blivit verklighet.

När pandemin avklingat och Venhälsan på Södersjukhuset kan återgå till sin ordinarie verksamhet, krävs extra resurser för att minimera den kö till PrEP-behandling som funnits och som växt under tiden personalen vårdat andra patienter. Testverksamheten och alla löpande patientkontakter måste snabbt återgå till ordinarie nivå och stärkta resurser för den psykiska ohälsan kan behöva knytas till mottagningen. Det är vårt budskap till det liberala hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink.

Vi kommer att bearbeta det liberala socialborgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson, och andra socialtjänster i Storstockholm för att förvissa oss om att personer i regnbågssamhället också tilltalas och får stöd när problem i nära relationer nu ökar på grund av att skolor och arbetsplatser har stängt. Det extra stöd som riktas till kvinno-, tjej-jourer och barnrättsorganisationer ska naturligtvis tydligt också komma oss till godo.

Runt om i världen har barn som fötts av en värdmoder, inte kunnat förenas med sina föräldrar på grund av myndigheters byråkrati, senfärdighet och reserestriktioner. Vår Barbro Westerholm arbetar intensivt för att underlätta för dessa familjer. Regeringen har här ett stort ansvar.

Regeringen har föreslagit flera åtgärder för att stötta mediebranschen, bland annat ett ökat stöd till lokal journalistik. En fri media är viktig i ett liberalt samhälle och en förutsättning för oss alla men regnbågssamhället är inte strukturerat på samma sätt som andra lokalsamhällen. Gaymedia har också svårt och stödformer måste utformas så också vårt samhälle får ta del av mediestöd.

Stockholm är rankad som en av världens bästa städer för HBTQ-turisterna. Besöksnäringen har näst intill helt slagits sönder också för oss. Den dag åter igen ”The Open City” kan öppna upp krävs att vi tillsammans med näringsliv och besökare åter sätter Stockholm på kartan.

Under tiden behöver föreningar, näringsliv, kulturutövare och media i regnbågssamhället mitt och ditt stöd för att överleva också denna svåra tid. Vi mobiliserade under aids-pandemin och vi kan göra det igen!