Öppna Kristdemokrater är ett förbund grundat på en kristdemokratisk idétradition som personers okränkbara människovärde, personalismen och familjen som samhällets viktigaste hörnsten. Det skiljer från liberaler som har marknaden som det centrala och socialister som har de kollektiva systemen som det centrala.

När Öppna Kristdemokrater 2017 gick med i European Centre-Right LGBT+ Alliance på EU nivå så var det första vi lyfte regnbågsfamiljers möjligheter och svårigheter i Europa. Öppna Kristdemokrater är stolta över att vi lyfte familjefrågorna på EU nivå.  Öppna Kristdemokraters representant i styrelsen, Rasmus Ericsson har valt att lyfta familjefrågan som en hjärtefråga eftersom han är uppväxt i en regnbågsfamilj större delen av sitt liv. Regnbågsfamiljer som reser genom EU ska aldrig bli olagliga eller förlora delar av sina rättigheter när de korsar olika gränsövergångar inom EU. Det är aldrig okej. Öppna Kristdemokrater kommer ständigt ta familjens parti och stå upp för mänskliga rättigheter i hela EU.

Öppna Kristdemokrater är den borgerliga garanten för regnbågsfamiljers rättigheter i Sverige och EU. Vi har tagit ställning för att den fria rörligheten inom EU ska gälla regnbågsfamiljer och tagit ställning för regnbågsfamiljers sociala rättigheter inom EU. På kommunal nivå jobbar Öppna Kristdemokrater med att göra det lättare för familjer att delta på lika villkor.

Kristdemokraterna jobbar för lika villkor för regnbågsfamiljer och heterofamiljer. KD har drivit på en lagförändring sen 2014 där barnets behov blir centralt för uppföljning och val av familjehem som har gått igenom. Ett initiativ som Moderaterna och Socialdemokraterna valde att följa efter, vilket är glädjande då kristdemokratisk politik blev verklighet och gjorde det bättre för många familjer.

Det finns flera utmaningar kvar i familjefrågorna. En av våra största utmaningar är att Sverige på allvar behöver möta frågan om regnbågsbarns rätt till stöd, om de har varit utsatt för fysiskt och psykiskt våld i samkönade familjer. Kommuner och regioner måste stötta dessa barn på deras villkor. Därför föreslår vi tre förslag till kommunerna och regionerna för att förbättra stödet till regnbågsbarnen och deras familjer

  • Ta fram en plan för förebyggande och rehabiliterande insatser för regnbågsbarn som utgår från deras situation och villkor
  • Specialutbilda personal som kuratorer och socionomer samt relevant personal med adekvat kunskap om våld i samkönade relationer.
  • Det ska finnas särskilda samtalsgrupper, material och samarbeten till regnbågsfamiljer och regnbågsbarn.

Rasmus Ericsson
Du kan lita på att Öppna Kristdemokrater alltid kommer ta familjens parti, vi är regnbågsfamiljernas förbund.