EU-toppledarna har efter ovanligt långa och tuffa förhandlingar nått en överenskommelse angående EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningspaketet. Men när Stefan Löfven tillslut godkände kompromissen hade alla skarpa skrivningar om rättsstaten raderats ut.

Det nyligen genomförda presidentvalet i Polen har satt extra fokus på landets utveckling i odemokratisk riktning. Det har handlat om attacker mot rättsstaten, fria medier och mot hbtq-rättigheter. Dessvärre syns en liknande utveckling även i andra medlemsländer i EU. Det belyser vikten av att EU gör mer för att säkra rättsstatens principer och mänskliga rättigheter inom unionen – nya verktyg krävs.
President Duda ägnade hela valrörelsen åt att piska upp stämningen mot hbtq-personer och uttalade att ”hbtq-ideologi” är ett större hot mot den polska befolkningen än vad kommunismen en gång var. Duda kampanjade också med löften om att skriva in ett förbud i den polska grundlagen för homosexuella att adoptera barn. En tredjedel av Polens yta har redan deklarerats som så kallade ”hbtq-fria zoner”.
Efter valet där Duda blev omvald med knapp majoritet har hbtq-personer och hbtq-organisationer uttryckt stor oro inför framtiden. Bara ett par dagar efter valet kom uppgifter om att en hbtq-aktivist ska ha arresterats av civilklädd polis i sitt hem. Det är ovärdigt ett EU-land.
Europasamarbetet handlar om mer än ekonomiskt utbyte. Det innebär också att länder skriver under på demokratiska principer och gemensamma grundvärderingar för mänskliga rättigheter.
Särskilda processer har satts igång från EU-sida för granskning av både Polen och Ungern. Det har hittills dock inte resulterat i att några kännbara åtgärder vidtagits. Det är uppenbart att det inte längre är tillräckligt med fördömande retorik utan sådant agerande måste få verkliga konsekvenser.
För att åstadkomma detta måste EU:s budget starkare kopplas till ett värnande av rättsstaten. Vi vill därför att en så kallad rättsstatsmekanism ska införas i långtidsbudgeten som säkrar att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer.
I budgetförhandlingarna med de andra medlemsländerna vilade det ett stort ansvar på Stefan Löfven att se till att en rättsstatsmekanism skulle ingå i den slutliga kompromissen om EU:s budget och att ständiga överträdelser mot mänskliga rättigheter leder till påföljder.
När resultatet från förhandlingarna är klara ser vi att Löfven har svikit det ansvaret och böjt sig för de krafter som drar sina länder i en antidemokratisk riktning och som diskriminerar utsatta hbtq-personer.
Sverige är ett av de bästa länderna att leva i som hbtq-person. Det är lätt att slå sig själv för bröstet men vi får inte glömma att vi också har ett ansvar för våra medmänniskor och grannar i Europa. Det är nu vi fått se den svenska regeringens verkliga hbtq-politik.