Covid 19 lett till stora förändringar över hela världen. Många har drabbats, blivit sjuka och flera har dött. Det svenska samhället har anpassat sig efter den verklighet som kom att råda då omfattningen blev tydlig. Så även regeringens arbete.

En konsekvens är att flera frågor fått stå åt sidan. En av de frågor där inget har skett är tillsättandet av utredningen gällande informationsplikten.

Det är en fråga vi liberaler har drivit under många år och där vi har varit synnerligen drivande. Vi ser att det är oerhört nödvändigt att ändra existerande lagstiftning. Det var också den uppfattning riksdagen hade när de tog beslut i frågan under våren.

Det är med stor frustration som vi sett hur Socialdemokraterna har hanterat frågan under flera år. Och trots att såväl Socialdemokraterna och Miljöpartiet varit tydliga med att de vill ha en förändring har de valt att inte genomföra den politik som de gått till val på.

De sitter nu på sin andra mandatperiod i regeringsställning och har sedan 2014 inte levererat. Att det finns ett motstånd i regeringen är tydligt.

Det var också därför frågan behandlades av riksdagen och där vi belyste frågan om smittfri hiv. En riksdag som gav ett skarpt och tydligt besked till regeringen att frågan skall utredas.

Som det nu har fungerat börjar vi undra om det är så att Socialdemokraterna i regeringen ytterligare försöker förhala frågan.

De lagar som vi har i vårt land skall vara bra, enkla och effektiva. Informationsplikten har alltid varit problematisk då det visat sig att huvuddelen av de som smittat andra inte har vetat om sin hiv- status.

Med de nya medicinerna har verkligheten förändrats ytterligare. Det har varit väl känt länge att en person som lever med hiv och äter mediciner inte för viruset vidare.

Det är till och med så att högsta domstolen har friat personer som inte informerat om sin hivstatus vid sexuella möten. Orsaken till högsta domstolens friande har speglat den verklighet som råder. Att det inte finns risk för hiv- överföring när personer som lever med hiv och är under behandling.

Vi Liberaler värnar demokratin! Därför kan vi inte stillatigande se på när regeringen underlåter att verkställa riksdagens beslut att tillsätta utredningen om en förändring av den svenska smittskyddslagen.