Jag är med och hjälper till med en spännande utställning som förhoppningsvis kan öppna i maj 2021. En utställning om bögar och mötesplatser i Stockholm under den tid då vi var kriminaliserade.

Ju mer jag läser om slutet på 1800-talet och fram till 1944, då homosexualitet blev legalt (med vissa framkompromissade förbehåll), ju mer imponerad blir jag av hur homosexuell identitet och homosexuell kamp och aktivism fanns både på det personliga, det kulturella och det politiska planet redan då.

Det visar att inga av de framgångar vi har fått uppleva under vår livstid har kommit utan ett engagemang, samarbete och organisering.

Inga politiska och sociala förändringar skulle ha skett om inte modiga människor stod upp mot orätt och kompetenta rörelser formats för att trycka på för en förändring.

Vi skulle, utan dessa enskilda och dessa organisationer, stå kvar på ruta noll.

2020 är därför ett betydelsefullt år. Året då RFSL firar 70.

RFSL är därmed en av världens äldsta, fortfarande verksamma, organisationer som stått upp för homo-bisexuellas, och nu under senare tid transpersoners, queeras och intersexuellas, rättigheter.

Det är en organisation som fått stort stöd av den grupp de arbetar för, men också i perioder fått ta emot hård kritik. Ibland rättvis, men inte sällan ignorant och formulerad av feghet.

Förakt för de öppna, de som vågar ta strid liksom en politisk pådyvling som ”det röda hålet” trots att rörelsen sedan start bestått av en bred blandning av aktivister. Till det allmänt skitprat och gnäll färgat av personkemi eller omöjlig kravställning.

Visst har det funnits, och visst finns det, anledning att kritisera RFSL. Utan kritik hade rörelsen aldrig kunnat växa sig stark och aldrig varit en demokratisk folkrörelse. Utan intern och extern debatt, hård, osaklig och saklig, så hade rörelsen inte överlevt.

Men när vi tittar tillbaks på rörelsens 70 år kan vi konstatera att RFSL varit en avgörande drivkraft för att vår vardag och vår verklighet idag ser helt annorlunda ut än 1950 då förbundet bildades.

Det har handlat om att trycka på politiker och myndigheter för att likställa vår samlevnad med den heterosexuella. Få bort sjukdomsstämpel, likställa diskriminering utövad på grund av sexuell läggning eller könsuttryck med andra diskrimineringsgrunder, kämpa mot hiv och aids utan att styras av homofobi, ge lika möjlighet för regnbågsfamiljer och få bort lagar som använts emot de som har en annan könstillhörighet än majoriteten.

RFSL har haft en avgörande roll för att hjälpa flyktingar och migranter att bygga ett liv i Sverige och RFSL har inte minst varit en livsavgörande social mötesplats i såväl stora som små städer.

RFSL har under lång tid också varit en internationellt inriktad organisation och är idag engagerad i många delar av världen där HBTQ-personers verklighet är långt från den vi lever i.

Grattis och ett stort tack till alla engagerade i RFSL, RFSL-Ungdom, Newcomers och grattis Sveriges och världens HBTQ-personer till att RFSL tagit striden!

Att det finns krafter som vill försvåra vår vardag även där vi uppnått framgångar har Trumps fyra år vid makten tydligt visat.

Expresstillsättningen av ännu en konservativ domare i landets Högsta domstol, Amy Coney Barrett, har gett luft under vingarna för de som anser att rätten att diskriminera är en frihet.

Just nu hanteras i domstolen ett ärende där staden Philadelphia stämts av en katolsk organisation. Staden vill inte låta den ansvara för fosterbarnsplaceringar eftersom den med hänvisning till sin ”tro” vägrar befatta sig med regnbågsfamiljer.

När vi erkänns som likvärdiga medborgare som därmed skall skyddas från diskriminering, då anser de att det hotar religionsfriheten.

I mina öron låter det helt vridet.

Men det var tills nyligen just detta synsätt som gjorde att vi i Sverige förbjöds att gifta oss, inte fick prövas som adoptanter, inte fick hjälp med insemination, kunde nekas tillträde till affärer, sjukhus, restauranger, arbetsmarknaden, idrotten och religiösa församlingar.

Precis samma vridna idéer som Victor Orbán vill få lagfäst i Ungerns konstitution.

Om USAs Högsta domstol dömer till den katolska organisationens fördel innebär det de facto att diskrimineringsrätten och särbehandlingen åter lagfästs.

Uppenbarligen kommer organisationer som arbetar för HBTQ-rättigheter att behövas många år till!