Äntligen, skulle en vilja säga nu när regeringen tillsätter en utredning kring ett modernare föräldraskap.
Regeringen levererar tyvärr ett direktiv som är en halvmesyr. Dessutom innehåller direktivet osanningar.
Jag citerar; ”De andra sätten att få barn och bli förälder som tillkommit har reglerats särskilt och i praktiken som undantag till den traditionella huvudregeln.
Det stämmer inte! Värdgraviditet har ännu inte reglerats och de föräldrar som ändå genomför detta i Sverige har en mycket svagt rättsskydd. En har exempelvis ingen rätt att förfoga över sina egna könsceller om dessa förvaras på ett sjukhus i väntan på befruktning.
Vidare skrivs i direktivet; ”Reglerna om föräldraskap handlar i grunden om att fastställa ett barns familjerättsliga ställning och tillgodose barnets rätt till sin förälder eller sina föräldrar. En självklar utgångspunkt är därför att lagstiftningen ska utformas utifrån barnets bästa.
Det är stora ord från en regering som konsekvent vägrat se till barnets bästa vid värdgraviditet i utlandet. När barnet kommer hem så vidtar en krånglig och utdragen process med stor rättsosäkerhet. Skulle exempelvis den biologiska föräldern avlida under perioden innan föräldraskap fastställts, så har den andra föräldern ingen självklar rätt till sitt eget barn.
Dessutom är barnkonventionen numera lag och om regeringen bryr sig om alla barn, och inte bara vissa, så ska naturligtvis direktivet kompletteras.
Allt annat vore skandal.