Regeringen har sedan 2015 utlovat en ny könstillhörighetslag. Det löftet har brutits varje år och nu återigen.
Alliansregeringen tillsatte en utredning på dåvarande Folkpartiets initiativ som bland annat fick i uppdrag att se över åldersgränser för ändring av juridiskt kön och vård. Utredningen presenterade redan 2015 sina slutsatser, och sedan dess har regeringen inte gjort särskilt mycket.
Nu i vår skulle en proposition lämnats till riksdagen, men nu finns den inte längre med på listan över propositioner.
En ny lag skulle innebära större frihet för fler. Att slippa utredningar i vården för att byta juridiskt kön skulle underlätta livet för många. Dessutom frigörs resurser. Onödiga utredningar och beslut av Rättsliga rådet försvinner.
Unga transpersoner funderar oftare än andra ungdomar på att ta sitt liv och gör det verkligen i högre utsträckning. Samhället måste göra allt för att dessa unga personer känner stöd, förståelse och hopp om ett bättre liv. En del av detta är att åldersgränser för ändring av juridiskt kön och vård sänks.
Nu sviker regeringen återigen alla individer som skulle omfattas av en ny lag. Det är skamligt!