Den 4 oktober har blivit en dag då vi firar och uppmärksammar alla företagare som förser Sverige med arbetstillfällen, skatteintäkter och spännande innovationer.

Vi Moderater förstår vikten av en politik som främjar företagande, som skapar möjlighet för fler att förverkliga sina drömmar genom sitt eget företag. Vi förstår och vill också förenkla livet för företagare. Vi vet att den extra börda som läggs på företagare är tung och byråkratiskt. Det måste vi förändra och det måste bli billigare och enklare att driva en egen verksamhet.

När svenskt näringsliv rankar företagsklimatet runt om i våra svenska kommuner så är det tydligt att med ett moderatlett styre så får företagare den uppmärksamhet som de är värda. Moderaterna är med och styr 9 av de 10 topprankade kommunerna. Om vi utvidgar och ser på de 20 bästa kommunerna i rankingen så är en moderat ordförande i kommunstyrelsen i hela 15 kommuner.

Mycket handlar om att politiker har rätt attityd till företag. Det är till och med en förutsättning för ett positivt företagsklimat. Den positiva attityden är naturligtvis också en viktig del när vi ser på bemötande mot HBTQ-communityt.

Företagande är också viktigt för många HBTQ-personer. Med möjligheten att starta ett eget företag öppnas också möjligheter att skapa inkluderade och öppna företag där du får vara den du själv vill vara. Det finns många starka HBTQ-kämpar som gjort mycket för ökade rättigheter och ett mer jämlikt Sverige. Men utan modiga företagare så skulle Sveriges HBTQ-värld vara än mer dolt i skymundan.

Vi vill därför idag passa på att hylla alla er HBTQ-företagare, ert driv och engagemang har genom historien skapat ett öppnare Sverige. Ni har bidragit till att skapa trygga mötesplatser för HBTQ-personer. Tack bland annat till Arto och Anders som drivit Chokladkoppen, Torget och Mälarpaviljongen. Tack till Aslan och Wilson som öppnade Gretas i Göteborg som nu är Sveriges äldsta Gayklubb. Det som Lotta och Anna skapat med Häktet, Roxy och Bitter pills för många tjejer är fantastiskt. Tack till Johan och Joakim som kämpar för att få driva baren Red shoe i Malmö. Och tack till er alla andra regnbågsfärgade företagare som bidrar positivt för community och ett öppnare företagsklimat.

Utan er företagare i Sverige skulle vi ha en mycket gråare vardag och alla ni regnbågsfärgade, kämpande småföretag är viktiga för att fortsätta arbetet med en acceptans för allas lika värde. För Moderaterna går frihetsbegreppet och företagsamheten hand i hand. När människor är fria att vara sig själva och får förutsättningar att förverkliga sina drömmar drivs Sverige framåt. Den kraften kommer vi alltid bana väg för.