Det är helt enkelt inte längre kontroversiellt att vara prisutdelare på en gaygala, påstår republikanerna. Det får oss att undra vad de tycker om organisationer som arbetar för hbt-rättigheter? Är vi också en del av Sveriges historia med våra okontroversiella frågor? Har vi inte längre några hbt-frågor att kämpa för enligt Liberaler för republik?

Vad är problemet med monarkin då? Å ena sidan påstår de liberala republikanerna att Sverige skulle vara mindre demokratiskt, eftersom det är en monarki, å andra sidan anser de att det är ett problem om monarkin förändras i takt med tiden och den demokratiska utvecklingen.

Monarkins förmåga att förändras i takt med tiden är något av monarkins styrka och något som bidrar till att monarkin fortfarande har ett starkt stöd hos det svenska folket och synnerhet starkt stöd i delar av hbt-communityt. Detta visar inte minst kronprinsessan Victorias deltagande vid QX-galan, där hon mottogs med stående ovationer. Den medierapportering som sedan följt av hennes närvaro på QX-galan visar också att hennes deltagande knappast var en bagatellartad händelse, som om kronprinsessan hade varit den vanliga 35-åriga kändis, som de republikanska hbt-liberalerna framställer det i sin debattartikel.

I en tid då samhället snabbt förändras är monarkin en viktig institution som vi kan samlas kring, som står för kontinuitet och gemenskap. Monarkin binder samman alla i Sverige, eftersom den representerar oss alla. Man ska betänka att kungen i år firar 40-årsjubileum på tronen. Detta medan generationer av politiker kommit och gått under dessa 40 år.

Vi lever i ett demokratiskt land. Sverige är en konstitutionell monarki, där monarkens makt är av symbolisk natur. Svenska folket väljer i val sina representanter och kan välja att avskaffa monarkin, ändå fortsätter svenska folket att vilja stå fast vid monarkin och den kontinuitet som den står för. Republikanerna har gång efter annan under årens lopp misslyckats med att skapa stöd för sitt krav på republik, men varje gång misslyckats.

Monarkin kommer att bestå så länge svenska folket vill det och därigenom fortsätter monarkin att vara en del av vår demokrati. Kungahuset må inte vara queer, som Liberarler för republik önskar, men det tycker vi inte är ett problem, eftersom vi själva inte heller skulle vilja vara queer.

Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund


Läs även på QX Debatt: Monarkin är inget ideal för oss