17 maj är internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (Idahobit). En dag för fokus på den kamp som krävs innan det självklara – att hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter – har nått fram världen över. I det arbetet är och kommer Moderaterna fortsätta vara en stark röst!

Sverige har kommit relativt långt när det gäller hbtq-personers rättigheter, även om vi inte ligger längst fram. Det finns fortsatt viktiga reformer som måste genomföras. Det finns också en rad frågor där kommuner och regioner kan göra mer för att skapa goda förutsättningar. Givetvis ska hbtq-personer kunna leva öppet och vara sig själva i hela Sverige. Oavsett vem man är, var man bor eller var man kommer ifrån. Detta ska vara möjligt för alla – för unga i skolan, för patienten i vården och för äldre i behov av omsorg. Ett ansvar som behöver tas och där många moderatstyrda kommuner gör goda insatser.

Den moderatledda regeringen kommer att spela roll. Vi kommer att ta steg framåt. Regeringen gör stora satsningar och ansträngningar för att återupprätta tryggheten i Sverige. I detta ingår även en tuffare kamp mot hatbrott. Moderaterna och regeringen tar även hedersförtrycket på allvar. Där den förra regeringen och stora delar av vänstern sopar problemen under mattan tar vi fighten. Arbetet kommer att trappas upp, straff kommer att skärpas och resurser läggas på att ge stöd till de som riskerar att drabbas.

Regeringen och Moderaterna är även en stark röst för hbtq-personers rättigheter i världen. I regeringens utrikesdeklaration för 2023 betonas att varje individs lika värde oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller religion är en frihetsfråga. Med det i ryggen kan vi fortsätta vara en kraftfull röst för hbtq-personers lika värde och rättigheter inom utrikespolitiken, biståndspolitiken och i alla andra relevanta sammanhang. Vi tar det ansvaret!

Vi är en tydlig röst och en vän i världen för hbtq-personer och allierade som slåss för att:

  • avkriminalisera samkönade relationer
  • stoppa diskriminering
  • stoppa våld hat och hot
  • stoppa stigmatisering

Individ för individ, själ för själ ska vi tillsammans övertyga världen om att hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter – att hbtq-personer också ska kunna leva fria, trygga, öppna liv och vara sig själva!

I dag är samkönade relationer olagliga i 62 länder. Det gäller inte minst stora delar av Afrika och i princip hela Mellanöstern och Centralasien. På sina håll sker en skrämmande utveckling. Under det senaste året har Uganda och några andra afrikanska länder kraftigt skärpt straffen för samkönade relationer. I detta går otvivelaktigt Uganda längst med sitt förslag på att införa dödsstraff.

Dödsstraff är en närmast svindlande tanke 2023. Men ändå en verklighet sedan länge i sex av världens länder. Det sker också en starkt negativ utveckling i en rad andra länder. Ryssland är ett illavarslande exempel där allt mer långtgående inskränkningar av hbtq-personers liv sker.

Även i EU finns länder som riktar diskriminering mot hbtq-personer och där hbtq-personer används som slagträn i debatten. Det är tyvärr så att frågor om sexuell läggning och könsidentitet fortfarande är kontroversiella i många sammanhang.

Regeringen och vi tillsammans som Sverige kommer därför motverka varje försök att inskränka hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Detta är vårt budskap dels inom EU där regeringen helhjärtat backar upp kommissionens arbete med jämlikhetsstrategin för hbtq-personer, dels i utrikespolitiken som en tydlig röst, dels i handels- och biståndspolitiken som incitament för förändring.

Vi står rakryggade och vi är glasklara. Sveriges budskap ligger fast – hbtqi-personers rättigheter är mänskliga rättigheter, punkt!