Europeiska unionen och vissa av dess medlemsländer har gjort framsteg för att se till att uppfylla de grundläggande rättigheter som vår union bygger på. Lagstiftningsmässiga åtgärder, rättspraxis och politiska initiativ har påtagligt förbättrat människors liv och bidragit till mer jämlika samhällen.

Trots förbättringar utsätts dock homosexuella, bisexuella, transpersoner, icke-binära personer, intersexuella personer och queerpersoner fortfarande för diskriminering, trakasserier och förföljelse. De fängslas och till och med mördas. Allt för att de helt enkelt är sig själva. Detta framgår av ILGA-Europes nyligen framtagna Rainbow Map. Allt detta sker mot bakgrund av en genus- och hbtqi-fientlig rörelse som urholkar vårt mål om jämlikhet för alla.

Situationen är fortsatt svår för hbtqi-personer – från skolmobbning till diskriminering på arbetsplatsen, nättrakasserier och fysiska angrepp. Det borde inte vara så, men denna våldsamma realitet är ett hot mot hbtqi-personers själva existens.

Inför den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi den 17 maj har EU-kommissionen tagit tillfället i akt att utvärdera det pågående arbetet.

När kommissionen antog sin jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer var detta ett viktigt första steg i rätt riktning. Vi föreslog att det rättsliga skyddet mot diskriminering ska stärkas genom att jämlikhetsorganen får stärkta befogenheter och stärkt oberoende i alla EU:s medlemsländer. Vi vill förbättra skyddet mot hatpropaganda och hatbrott. Det var därför vi föreslog att det ska införas åtgärder mot sådana brott, däribland brott som riktas specifikt mot hbtqi-personer, på listan över brott som sker över nationsgränserna i EU.

I jämlikhetsstrategin föreslog vi även harmoniserade regler på EU-nivå om internationell privaträtt för föräldraskap. På detta sätt vill vi skydda och respektera alla barns grundläggande rättigheter i gränsöverskridande situationer inom unionen. Sist men inte minst ger vi civilsamhällesorganisationer stärkt egenmakt och finansiering för att främja jämlikheten i hela EU.

Som en del av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer kommer vi att presentera den första EU-omfattande studien om intersexuella personers socioekonomiska situation. Forskningen har påvisat svårigheter som intersexuella personer upplever på alla områden i livet. Den har också visat på förekomsten av medicinska ingrepp utan samtycke och icke-livsavgörande medicinska ingrepp på intersexuella personer i EU.

Genom att belysa hbtqi-personers erfarenheter av diskriminering kommer vi att kunna ta itu med dessa utmaningar på ett bättre sätt när vi fortsätter att genomföra vår jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer.

Vi är skyldiga alla hbtqi-personer att göra vårt yttersta för att bygga en union baserad på jämlikhet där alla invånare i EU, oavsett om de är EU-medborgare eller inte, är säkra och fria att leva sina liv som de själva vill.