Amnesty Press skriver i sitt reportage ”PRIDE: Ska bistånd till länder med homofobisk lagstiftning dras in?” 2014-08-03:
Hans Linde varnar för att överskatta de positiva effekterna av att dra in bistånd och tro att länderna ändrar sig bara för att de inte får biståndspengar – snarare kan länderna ta det som ett kolonialistiskt agerande menar han.

Visst har Hans Linde, i vissa länder långt från de stora förtryckande regimer som Sverige ger bistånd till, tagit upp HBTQ-rättigheter. Jag har dock aldrig sett att Lindes parti ens velat beröra HBTQ-personers situation i den Palestinska myndigheten som är ett av de områden som Sverige ger mest bistånd till.
När skrevs en interpellation om situationen för HBTQ-personer i Gaza av Hans Linde? Eller när skrev Linde om situationen för homosexuella i exempelvis Tunisien som utrikesminister Margot Wallström var i nyligen för att ge stöd åt de styrande. Tunisien är ett av arabiska vårens mest liberala länder men där homosexuella handlingar mellan samtyckande vuxna kan innebära 3 års fängelse. Ännu saknar vi en biståndsstrategi för homosexuellas rättigheter där.
Och medan Wallström de facto blundar för bristen på HBTQ-rättigheter i länder hon besöker och tar emot statsbesök från, så uppger Linde i riksdagen att han har träffat företrädare för homofoba terroristorganisationen Hamas, som vill ha dödsstraff för homosexualitet.
Talade Linde om HBTQ-rättigheter med Hamas?

Det är de politiska ledarna i länder vi ger bistånd till, som vi måste tala till rätta när det gäller HBTQ-frågor i de fall nationella HBTQ-rörelser inte kan verka fritt. Hans Linde vet mycket väl att de flesta HBTQ-personer i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) aldrig kan organisera sig för sina rättigheter på grund av det förtryck som råder i deras samhällen. Så hur kan Linde begära att kraven på på homosexuellas universella rättigheter enbart ska komma från dessa?
Linde anklagar mig för så kallad pinkwashing, trots att jag inte gjort någon reklam för Israel i min artikel, utan strikt berörde situationen i de palestinska områdena. Det är mycket illa att försöka kasta begrepp mot mig som pinkwashing som redan är passé, när jag är en medborgare som ger uttryck för att vilja förbättra situationen i arabvärlden för HBTQ-personer.
Jag kunde i min debattartikel ha berört att Israel är det enda land i MENA där homosexuella äktenskap och partnerskap för både judar och araber erkänns och där alla homosexuella skyddas från diskriminering, har politiker som arbetar för deras rättigheter och ett domstolsväsende som många gånger agerat för att förbättra deras situation. Men det gjorde jag inte.
Jag talade om situationen i Gaza och i de palestinska områdena på Västbanken. Min artikel var varken till för att smutskasta Hans Linde eller promota Israel. Istället ville jag lyfta debatten om mänskliga rättigheter är homosexuellas rättigheter även i arabvärlden, dit mycket av vårt bistånd går.
Därför menar jag att HBTQ-rättigheter ska ingå i framtida biståndsstrategier för alla länder som vi ger ett bistånd för att bygga demokrati, fred och stärka mänskliga rättigheter. Detta borde vara en politik som är blocköverskridande.
Det vore tragiskt om Hans Linde inte skulle hålla med om detta. Således ser jag med flera fram mot att Hans Linde och övriga politiker i riksdagen lägger motioner för att förbättra HBTQ-personers situation i MENA framöver och inte bara där det känns bekvämt att förbättra den.


Tidigare i debatten:
Hans Linde: ”Klassisk Pinkwashing”

Tobias Petersson: HBTQ-rättigheter bör ingå i biståndsstrategier