Några som fortfarande inte lever under samma villkor och rättigheter som majoriteten i Sverige är stjärnfamiljer och andra som inte följer tvåsamhetsnormen. De upplever svårigheter att bilda familj på samma villkor som de som lever i tvåsamma förhållanden, har inte lika tillgång till föräldraförsäkringen och större osäkerhet vid exempelvis arv. Ett modernt land som Sverige ska kunna erbjuda alla människor och familjer rättvis och lika tillgång till våra offentliga trygghetssystem, oavsett hur ens familj ser ut.

Tyvärr förs ofta debatten om just föräldraförsäkringen utifrån ett jämställdhetsperspektiv som baserar sig på normer om tvåsamhet och heterosexualitet. Den fråga som diskuteras överlägset mest handlar om statlig tvångsdelning av föräldraförsäkringen mellan man och kvinna. Det visar att trots att vi kommit långt i Sverige ignoreras fortfarande stjärnfamiljers rätt till samma villkor och förutsättningar som de som följer tvåsamhetsnormen. Politiken får inte låsa fast människor i påbjudna strukturer eller neka alla samma och lika rättigheter. En modern föräldraförsäkring bör bygga på att fler än två föräldrar eller människor med nära anknytning till barnet ska ha möjlighet att ta ut dagar som på det sättet som föräldrar har idag.

Andra problem kvarstår för de som inte följer dagens normer för samlevnad, sexualitet eller könsidentitet. Juridiskt skydd för polygama förhållanden, könsneutral föräldraskapspresumtion och lika tillgång till fertilitetsbehandling är bara några saker som skulle behöva ses över för att skapa en neutral lagstiftning. Vi tror att en modern föräldraförsäkring är ett första steg för en sådan rättvis politik.

Centerpartiet har i vår nuvarande roll som oppositionsparti möjlighet att förändra, modernisera och utveckla vår politik. Vi vill fortsätta vara en röst för frihetlig påverkan. Från vår partistämma i september och internt arbete i partiet till att i förlängningen påverka framtidens allianspolitik och framtidens borgerlighet. Centerpartiet och Alliansen har allt att vinna på att vara en progressiv röst för lika rättigheter.