Fram till för ett år sedan fanns ett steriliseringskrav inskrivet i könstillhörighetslagen. Transsexuella som ville genomgå könskorrigering var därmed tvingade av staten att genomgå ett irreversibelt ingrepp även mot sin vilja. Att lagen ändras var en stor seger för transsexuella såväl som hbtq-rörelsens arbete. Men efter att detta krav tagits bort har organisationer som arbetar för transsexuellas rättigheter krävt att staten skall betala ut ett skadestånd. Hittills har det inte skett. Många unga transsexuella ser den åldersgräns som idag finns för att påbörja könskorrigerande behandling liksom att få sin könsidentitet ändrad rent juridiskt som ett svårt hinder som förlänger en påfrestande process i onödan.
I den svenska lagen om hets mot folkgrupp liksom straffskärpning vid hatbrott, inkluderas idag inte transpersoner. Utförs ett brott med hatbrottsmotiv skall straffet skärpas när det gäller de grupper som inkluderas i lagstiftningen. HBTQ-rörelsen driver på för att transpersoner skall nämnas i lagen om hets mot folkgrupp liksom vid straffskärpning.
QX har ställt en rad frågor till alla åtta riksdagspartierna liksom Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vi har tidigare publicerat svaren när det gäller Familjepolitiken och hiv/aids, hälsa.
Hittills har Sverigedemokraterna inte lämnat in svar på QX frågor, om de kommer in publiceras de i efterhand i respektive artikel.
QX kommer fram till valet även publicera partiernas ställningstaganden i frågor kring arbete, skola och fritid liksom internationella frågor inkluderat EU.

Är ert parti för att utvidga lagar om hets mot folkgrupp och straffskärpning vid hatbrott så att även könsidentitet och könsuttryck uttryckligen omfattas.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. Transpersoner ska i alla lagstiftningen delar ha samma skydd som homo- & bisexuella redan har. Vi ser inget skäl till att exkludera transpersoner från dessa lagar.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet verkar för att transpersoner inkluderas i den krets som omfattas av tillämpningen av definitionen av hatbrott.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja, absolut. Det är viktigt att stärka lagstiftningen vad gäller hatbrott mot transpersoner.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna:All form av hets är förbjuden, oavsett grund. Vi vill helst se en generell lagstiftning som inte pekar ut enskilda grupper, men skulle det visa sig att det finns någon lucka som gör att lagstiftningen inte fungerar för vissa grupper är det rimligt att ta ställning till om det krävs en förändring av lagstiftningen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna och Alliansen är eniga om att inkludera transpersoner tydligt i såväl lagen om hest mot folkgrupp som i straffskärpningsparagrafen kring hatbrott.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, självklart. Transpersoner är mer utsatta än andra grupper och bör omfattas av hetslagstiftningen.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Är ert parti för att ändra dagens 18 års-gräns för att ändra juridiskt kön i lagen om fastställande av könstillhörighet

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja, Vi vill avskaffa åldersgränsen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja! 18-årsgränsen skapar stora problem för unga transpersoner och det finns mycket som tyder att den bidrar till psykiska ohälsan bland många unga transpersoner. I grunden vill vi att det ska vara lättare att ändra juridiskt kön och att det måste vara individens behov och upplevda identitet och könsuttryck som står i centrum.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja, vi tycker att det är bra att frågan nu utreds. När det gäller 18-årsgränsen för könskorrigering stöder vi dagens lagstiftning. Utredning och pubertetshämmande åtgärder ska kunna inledas före 18-årsdagen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet vill öppna för att sänka eller avskaffa åldersgränsen när det gäller juridiska könsbyten, icke att förväxla med själva ingreppet, att fysiskt byta kön. Om behandling ska sättas in är i grunden en medicinsk frågeställning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja. Folkpartiet anser att åldersgränsen för juridiskt kön bör kunna sänkas. Att vänta till 18-årsdagen kan kännas som en evighet för den tonåring som upplever att den tilldelats fel kön.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Frågan är komplicerad och regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka om den nuvarande åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörighet bör ändras i någon del. Vi vill inte föregå det förslag som ska komma.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna och Alliansen har i regeringen tillsatt en utredning som bland annat tittar på att ta bort eller sänka dagens 18-års gräns för att ändra juridiskt kön. Moderaterna står bakom utredningen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Ja, men vi vill gärna gå ett par steg längre. Vi vill ta bort juridiskt kön helt, eftersom vi anser att alla har rätt att själv definiera sitt kön fritt. Vi vill också ta bort åldersgränsen för könskorrigerande behandling, eftersom vi anser att läkare, psykologer och patient är bättre rustade att veta när tiden är inne än vad politiker är.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Fram till förra året krävdes enligt lag att de som vill korrigera sitt kön även måste sterilisera sig. Organisationer som arbetar med transpersoner rättigheter anser att de som utsatts för denna tvångssterilisering skall av regeringen ges ekonomiskt skadestånd. Hur ser ert parti på detta krav?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja, MP driver att de tvångssteriliserade ska få skadestånd av staten och har avsatt medel för detta i vårt budgetförslag.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet stödjer kravet på skadestånd. Alla andra grupper som har tvångssteriliserats har redan fått en offentlig ursäkt och ersättning för sitt lidande. Vi ser ingen anledning till att man skulle särbehandla transpersoner som tvångssteriliserats.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Tvångssteriliseringen som tidigare genomfördes var ett övergrepp. Det är fullt rimligt att de som har varit utsatta för detta skall ha möjlighet att söka skadestånd. Hur och på vilket sett det ska ske bör utredas.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Frågan är föremål för en rättslig process och vi vill invänta hur processen fortlöper.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Det är en fråga där processen för att få en prövning i rättslig ordning fortfarande pågår. Vi vill därför vara försiktiga med att kommentera detta som parti, av samma skäl som vi undviker att kommentera hur åklagare och domstolar bör hantera pågående rättsfall. Folkpartiet var pådrivande för att steriliseringskravet skulle slopas.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Vi ser inte att det finns skäl för skadestånd.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: I nuläget pågår en rättslig process om detta och vi vill avvakta utfallet av den processen innan vi tar slutlig ställning. Att de som drabbats av detta under åren utsatts för en kränkning är vi och de flesta överens om. Det är beklagligt att det tog så lång tid för Sverige att modernisera lagen på det här området. Att det till slut är Moderaterna och Alliansen som i brett samförstånd kunnat ändra lagen är bra.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja, tvångssteriliserade har rätt till ekonomiskt skadestånd.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Självklart ska de transpersoner som tvångssteriliseras få en offentlig ursäkt och ekonomisk ersättning för den skada de lidit.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:Läs även: Partierna svarar på familjepolitiska hbtq-frågor

Läs även: Partiernas svar om hiv/aids och hälsofrågor

Läs även: Partiernas svar om utrikespolitik, asyl och EU