Höstens val närmar sig och partierna gör vad de kan för att locka väljare. Speciellt under Stockholm Pride lyssnar vi för att höra vilka som bekänner färg, vilka som skippar Prideparaden, och vad hbtq-samhället kan förvänta sig under den kommande mandatperioden.

Under torsdagen presenterade Moderaterna sex punkter ”för ett samhälle byggt på öppenhet och tolerans”. Partiet skriver att hbtq-personers rättigheter utmanas och att de historiska framstegen behöver försvaras.

Bland annat föreslår man att organisationer som bidrar till att sprida hat och diskriminering mot hbtq-personer aldrig ska finansierar med skattepengar. Man vill även förbjuda konverteringsterapi, samt se till att homo- och bisexuella ska få donera blod på samma villkor som heterosexuella.

Däremot såg vi inte ett ord om den omdebatterade könstillhörighetslagen bland partiets förslag. Men Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger till QX.se att frågan inte är glömd.

Vad kan transpersoner förvänta sig från Moderaterna?
– Vi har länge drivit frågan om att frågan om könstillhörighet blir mindre byråkratisk.

Vad anser du om regeringens lagrådsremiss om en ny könstillhörighetslag som kom häromveckan, och som fått mycket kritik från hbtq-håll?
– Vi vill avvakta och se vilket förslag som läggs på riksdagens bord och vad Lagrådet har för synpunkter. Vi har dock sagt att vi är positivt inställda till de förslag som läggs fram.

Hur gick det på gårdagens partiledardebatt i Pride Park tycker du? Vad var den stora frågan när det kommer till svensk hbtq-politik?
– Det var en klargörande debatt. En fråga där partierna tycker helt olika är den om surrogatmödraskap. Moderaterna vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap men vänsterpartierna säger nej. Det var synd att Magdalena Andersson inte var där och förklarade varför de säger nej.